Kalendarium

Odsetki ustawowe

 

Od 23 grudnia 2014 r. odsetki ustawowe wynoszą 8% w stosunku rocznym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. poz. 1858).

Kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Od 1 marca 2015 roku kwoty wolne od potrąceń, które obowiązują przy egzekucji z zasiłków wynosić będą odpowiednio:

  • 440,23 zł, tj. 50% × 880,45 zł – przy potrącaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego oraz potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi); wskazana kwota wolna od potrąceń obowiązuje zawsze, gdy podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy,
  • 176,09 zł, tj. 20% × 880,45 zł – z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • 528,27 zł, tj. 60% × 880,45 zł – przy potrącaniu innych należności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 9.897,50 zł (250% x 3.959 zł). Przypomnijmy, że w 2014 r. kwota ograniczenia wynosiła 9.365 zł.

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z 5 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1155).

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ