Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy a PIT

Pytanie: Zleceniodawca obliczył i wypłacił zasiłek chorobowy dla jednego ze zleceniobiorców. Czy od tego świadczenia potrąca się zaliczki na podatek? Jeśli nie, to gdzie wykazać potrącone omyłkowo zaliczki?

Wynagrodzenie u obecnego pracodawcy – podstawą wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego może być tylko wynagrodzenie u aktualnego pracodawcy. Nie bierze się pod uwagę wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego pracodawcy, nawet jeżeli pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i aktualnego pracodawcy nie było praktycznie przerw. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 r. (sygn. I UK 223/14)

Wniosek do ZUS musi być złożony przed dniem skorzystania z zasiłku

Wskazanie konieczności złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do ZUS przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku nie narusza konstytucji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2015 r. (sygn. P 42/13)

Umowy terminowe będą limitowane

Rząd przyjął przedstawiony przez ministerstwo pracy projekt zmian dotyczący umów terminowych. Przewiduje on, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem maksymalnie na okres do 3 lat, łącznie z okresem próbnym.

Przegląd interpretacji ZUS z lutego i marca

Najbardziej przydatne dla pracodawcy interpretacje z ostatnich tygodni wraz z pokazaniem skutków dla rozliczeń z ZUS.

Pracodawca zatrudniający żołnierza rezerwy ma prawo do rekompensaty

Nawet 20 tys. rezerwistów może w tym roku wezwać polska armia na ćwiczenia wojskowe. Pracodawca zatrudniający pracownika będącego żołnierzem rezerwy ma obowiązek udzielić mu na czas przeszkolenia urlopu bezpłatnego. W zamian może ubiegać się o zwrot kosztów związanych ze zwolnieniem pracownika od pracy.

Otwarty krąg ubezpieczonych – co z przychodem

Jeżeli ubezpieczenie obejmuje otwarty krąg osób nim objętych, nie ma możliwości przypisania przychodu pracownikom i innym osobom. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-980/14/BJ)

Młodociani będą mieli nowy wykaz prac wzbronionych

Minister pracy i polityki społecznej przygotował nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków zatrudnienia przy wykonywaniu tych prac. Nowe przepisy dotyczą uczestników Ochotniczych Hufców Pracy.

Kwiaty dla jubilata nie zwiększą jego przychodu

Jeśli pracownik, oprócz finansowej nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej, otrzyma od pracodawcy upominek rzeczowy, będzie musiał zapłacić większy podatek. Korzystniej jest, jeśli pracodawca wręczy jubilatowi kwiaty. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-944/14/MK)

Jak uniknąć błędnego wystawienia świadectwa pracy

Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów chce, by na świadectwie pracy dla zwalnianego pracownika zamieścić informację, że nie wyróżniał się on niczym w pracy. Choć poinformowałem klienta, że jest to niezgodne z przepisami, to on się upiera przy swoim. Kto będzie ponosił odpowiedzialność (biuro rachunkowe czy pracodawca), jeżeli mimo mojego sprzeciwu ww. informacja znajdzie się w świadectwie pracy i sprawa znajdzie swój finał w sądzie pracy?