Rekompensata za nadgodziny czasem wolnym z inicjatywy pracodawcy 

Zatrudniony w naszej spółce pracownik w październiku br. przez 4 dni pracował po 10 zamiast po 8 godzin, co spowodowało pracę nadliczbową w wymiarze 8 godzin (godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy, przepracowane w porze dziennej). Pracownika obowiązuje podstawowy system czasu pracy i 3-miesięczny okres rozliczeniowy (obecnie trwający obejmuje okres od października do grudnia br.). Rozkład czasu pracy obowiązujący zatrudnionego przewiduje pracę w godzinach 8.00–16.00, co do zasady od poniedziałku do piątku, a liczba godzin przypadająca do przepracowania w poszczególnych miesiącach uwzględnianego okresu wynosi: w październiku 176 godz., w listopadzie 160 godz. i w grudniu 168 godz. W październiku pracownik przepracował łącznie 184 godziny, w tym 8 godzin nadliczbowych, za które otrzymał w październiku normalne wynagrodzenie. Jako że pracodawca przed wypłatą wynagrodzenia za październik podjął decyzję o udzieleniu pracownikowi w zamian za 8 godzin nadliczbowych 12 godzin czasu wolnego w kolejnym miesiącu tj. w listopadzie br., to nie wypłaciliśmy mu dodatku za pracę nadliczbową. Udzielenie czasu wolnego zgodnie z planem nastąpiło w listopadzie.

Czy postąpiliśmy prawidłowo wypłacając pracownikowi za listopad wynagrodzenie w kwocie 4.037,58 zł, jeżeli w miesiącu tym pracownik odebrał czas wolny w zamian za pracę nadliczbową z października w wymiarze 12 godz., a jednocześnie przepracował 16 godzin nadliczbowych (nierekompensowane czasem wolnym), za które wypłaciliśmy mu zarówno wynagrodzenie normalne jak i dodatek zgodnie z załączoną listą płac. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik ma prawo do dodatku stażowego i do miesięcznej premii regulaminowej, a w listopadzie pracodawca przyznał mu jednorazową nagrodę.Pracownik uprawniony do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2).

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ