Uzupełniając umowę terminową, trzeba porozumieć się z pracownikiem

Zmian polegających na wprowadzeniu do terminowej umowy o pracę celu lub przyczyn zawarcia umowy niepodlegającej limitowaniu pracodawca nie może dokonywać jednostronnie, w trybie wypowiedzenia zmieniającego – wskazało ministerstwo pracy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Uwaga! Pracownikowi z zagranicy może przysługiwać wyższy limit kosztów delegacji

Cudzoziemiec podróżujący służbowo po terenie Polski może mieć określony wyższy limit diety z tytułu podróży służbowej objętej zwolnieniem podatkowym niż polski pracownik. O jego wysokości decydują zagraniczne przepisy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-53/16-4/MP)

Świadczenie 500+ a prawo do pomocy z ZFŚS

Świadczenie 500+ nie jest wliczane do dochodu jako kryterium przy ustalaniu prawa do świadczeń np. z pomocy społecznej czy rodzinnych. Dlatego też i tu nie powinno mieć wpływu. Jednak ostatecznie zależy to od zapisów regulaminu ZFŚS obowiązującego u pracodawcy.

Premie miesięczne a dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem – instrukcja dla pracodawcy w 3 krokach

Pytanie: Mam pytanie w związku z premiami miesięcznymi wypłacanymi 10 następnego miesiąca w kontekście wynagrodzenia za dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. Czy jeśli pracownik, otrzymujący co miesiąc stałe wynagrodzenie zasadnicze i zmienne premie regulaminowe, w kwietniu korzystał przez 1 dzień (8 godzin) ze wspomnianego uprawnienia, to czy ma mieć wyliczany „dodatek urlopowy” za ten czas? Jeśli tak, to jak powinien być on policzony?

Obniżenie wpłat na PFRON – będą nowe wzory formularzy

Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Pojawią się również nowe wzory informacji, wystawianych w celu dokumentowania prawa do obniżenia wpłat.

Nawet 5.000 zł kary za niewpłacenie pierwszej raty odpisu na fundusz socjalny

Karą jest nie tylko możliwość zapłacenia grzywny. Pracodawca musi pamiętać, że tylko faktycznie przekazane środki na rachunek ZFŚS można wpisać w koszty uzyskania przychodów. W razie opóźnienia przy dokonywaniu przelewu nie trzeba jednak płacić odsetek od tych kwot.

Kiedy można stosować przedłużony okres rozliczeniowy

Przedłużenie okresu rozliczeniowego ponad określony w przepisach podstawowy wymiar może nastąpić z uwagi na organizację pracy. Musi to jednak wynikać z organizacji czasu pracy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Jak rozliczyć z fiskusem rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy

Rekompensaty wypłacona w związku z dobrowolnym odejściem z pracy nie korzysta ze zwolnienia od podatku, mimo że wysokość i zasady ustalania została określona w Regulaminie Programu Dobrowolnych Odejść, czyli źródle prawa pracy określonym w art. 9 § 1 kp. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-139/16/MZ)

Długie choroby pracowników – najważniejsze zasady, przykłady liczbowe

Choroba pracownika wymaga od pracodawcy przede wszystkim właściwego skalkulowania należnych świadczeń chorobowych. Im dłuższa niedyspozycja zdrowotna, tym większa liczba możliwych trudności w ich wyliczaniu. Najwięcej problemów przysparza ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru należności przysługujących w razie choroby czy ich przeliczanie przy zmianach wprowadzonych w składnikach pensji.