W jakich przypadkach trzeba uzupełnić podstawę trzynastki przy wliczaniu jej do świadczeń chorobowych

Pytanie: Pracuję w dziale kadr w jednostce budżetowej. W lutym każdego roku wypłacamy dodatkowe wynagrodzenie roczne. W jaki sposób wliczać je w podstawie świadczeń chorobowych w razie, gdy pracownik w roku, za który trzynastka przysługuje, chorował np. przez 2 miesiące? A co w przypadku, gdy pracownikowi w nowym roku zmniejsza się wymiar etatu? W jakiej wysokości w takich okolicznościach uwzględnić wynagrodzenie roczne w postawie zasiłkowej?

Pisemna umowa albo potwierdzenie warunków pracy – już za 3 miesiące

PROJEKT: Od 1. dnia pracy każdy zatrudniony będzie musiał mieć umowę na piśmie albo potwierdzone na piśmie jej warunki. Pracodawca będzie miał też obowiązek zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do jej wykonywania. Sprawdź, kiedy od kiedy będą obowiązywać zmiany.

Odwołanie do sądu pracy – czy będzie dłuższy termin

PROJEKT: Sejm rozpatrzy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada znaczące wydłużenie oraz ujednolicenie terminów na złożenie przez pracownika pisma zawierającego odwołanie do sądu pracy.

Odsetki od nagrody rocznej wypłacanej z opóźnieniem – z podatkiem czy bez

Nagroda roczna dla pracownika podlega rozliczeniu przez zakład pracy na takich zasadach, jak rozliczany w PIT jest przychód ze stosunku pracy. Może zdarzyć się, że np. na skutek zawartego porozumienia wypłacona zostanie w późniejszym terminie – i z tego tytułu powiększona o odsetki ustawowe. Czy w takim przypadku odsetki te mogą podlegać zwolnieniu podatkowemu na zasadach, które obowiązują przy nieterminowej wypłacie wynagrodzeń? Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 maja 2016 r. (sygn. 1061-IPTPB3.4511.116.2016.2.MK)

Nie ma podatku za dowóz pracowników

Szef, który zapewnia osobom zatrudnionym bezpłatny dowóz do miejsca pracy w ramach delegacji, nie odprowadza zaliczki na PIT od takiego świadczenia. A co, jeżeli pracownik parkuje prywatne auto pod domem i dojeżdża nim do firmy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2016 r. (nr IBPB-2-2/4511-177/16/MZa)

Kiedy zwalniany menedżer nie zapłaci 70% podatku PIT

Jeżeli wypłacona menedżerowi odprawa lub odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy też wcześniejsze rozwiązanie umowy wynika z umowy o pracę, trzeba potrącić zryczałtowany podatek w wysokości 70%. Można jednak uniknąć płacenia wysokiego podatku. Dowiedz się, jak. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 kwietnia 2016 r. (nr IPPB4/4511-103/16-2/JK2)

Jak rozliczyć z fiskusem kilka wypłat w jednym miesiącu

Jeżeli pracodawca wie, że w miesiącu dokona na rzecz zatrudnionego kilku wypłat, wówczas może zdecydować, przy której wypłacie policzy koszty uzyskania przychodów oraz kwotę zmniejszającą podatek. To, przy okazji której wypłaty zostaną uwzględnione ww. kwoty, może mieć znaczenie przy niskich wartościach należności przekazywanych pracownikowi. Istotne jest, aby miesięczną zaliczkę na podatek ustalić zgodnie z przepisami podatkowymi i po uwzględnieniu jednej normy kosztów uzyskania oraz kwoty zmniejszającej podatek. Sprawdźmy też inne zasady.