Terminy w prawie podatkowym – 5 najważniejszych zasad pozwoli Ci uniknąć konfliktu ze skarbówką

Wypełniając zobowiązania podatkowe, musimy znać obowiązujące terminy, a także zasady ich obliczania. Jeśli nie będziemy ich zachowywać, zapłacimy odsetki za zwłokę, co jest narażeniem firmy na dodatkowe, niepotrzebne koszty. Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się, jakie są terminy i jakie są skutki ich uchybienia, a także w jaki sposób liczymy terminy. Znajdziesz tu również odpowiedzi na pytania, na czym polega instytucja przywracania terminu do dokonania czynności i do którego momentu nalicza się odsetki. A przede wszystkim sprawdzisz, jak reagują urzędy, gdy podatnik lub płatnik nie płaci dłuższy czas podatku.

Pracownik nie przyczynił się do utraty zarobków, zwalniając się z pracy z powodu niekonstytucyjnego przepisu

Osoba rezygnująca z pracy dla zachowania uprawnień emerytalnych nie może być potraktowana jako ta, która przyczyniła się do utraty zarobków, w sytuacji, gdy zwolnienie się z pracy było koniecznością, wymuszoną przepisami prawa, uznanymi później za niezgodne z konstytucją. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt I CSK 513/15)

Od kiedy nie trzeba opłacać składek na FP i FGŚP przy urodzeniu kolejnego dziecka na urlopie rodzicielskim

Pytanie: Nasza pracownica po urodzeniu córki korzysta ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przez 36 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. W tym czasie urodziła drugie dziecko i w związku z tym przysługuje jej kolejny urlop macierzyński, z którego do pracy powróci 15 września 2016 r. Czy w związku z tym od wynagrodzenia za połowę września, które zostanie wypłacone na koniec września, nie musimy naliczać składek na FP i FGŚP, skoro we wrześniu trwa jeszcze zwolnienie z opłacania ww. składek przysługujące z okazji narodzin pierwszego dziecka?

Jakie konsekwencje finansowe może mieć choroba na urlopie

Pytanie: Jako instytucja kultury wypłacamy świadczenia urlopowe na zasadach określonych w ustawie o funduszu socjalnym. Świadczenie takie otrzymał także pracownik, który przebywając na urlopie wypoczynkowym dostarczył nam kilkudniowe zwolnienie lekarskie. Czy w takiej sytuacji zachowuje on prawo do świadczenia, a jeśli nie, to jak postąpić, aby było to dla niego i dla nas jak najmniej kłopotliwe?

Jak rozliczyć umowę o dzieło przekształconą w wyniku kontroli w umowę zlecenia

Pytanie: Podczas kontroli w spółce z o.o. inspektor ZUS zakwestionował umowy o dzieło zawarte w okresie styczeń-maj 2013 r. z główną księgową. Przedmiotem umowy były sprawy organizacyjne, w tym: założenie konta bankowego, sprawy związane z reprezentacją przed ZUS i Urzędem Skarbowym oraz sprawy księgowe, zgodne z polityką rachunkowości. Umowy o dzieło były zawierane co miesiąc. Z tych tytułów odprowadzany był jedynie podatek do urzędu skarbowego. ZUS wydał decyzję, w której zakwalifikował te umowy jako zlecenia i nakazał odprowadzenie składki zdrowotnej, ponieważ zatrudniona osoba pracowała w tym samym czasie w innej firmie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne. Proszę o pomoc w zakresie skorygowania rozliczeń raportów ZUS.

Jak rozliczać pakiety medyczne na urlopach rodzicielskich

Pytanie: Pracownica urodziła pierwsze dziecko i korzysta ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP przez 36 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015  r. W tym czasie urodziła drugie dziecko – pobiera zasiłek macierzyński/rodzicielski i podczas tego zasiłku pracodawca pokrywa wartość pakietu medycznego. W związku z tym pracownica ma doliczoną wartość owego pakietu do przychodu (są naliczane składki na ZUS). Czy przez okres zasiłku pracownica jest zwolniona z FP i FGŚP od wartości pakietu medycznego jako ze trwa jeszcze zwolnienie na pierwsze dziecko?

Jak liczyć składki na Fundusz Pracy dla zleceniobiorcy przy kumulacji wypłat w jednym miesiącu

Pytanie: Zleceniobiorcy, którzy nie są naszymi pracownikami, kilka razy w miesiącu prowadzą dla nas dyżury redakcyjne – na podstawie ramowych umów zlecenia na czas nieokreślony. Za każdy dyżur otrzymują 200 zł brutto. Jak w ich przypadku rozliczyć składki na Fundusz Pracy przy pełnieniu przez danego zleceniobiorcę 4 dyżurów w miesiącu w następujących okolicznościach: wypłata na koniec miesiąca, w którym dyżury były pełnione, na podstawie polecenia wypłaty od kierownika, wypłata w kolejnym miesiącu wraz z wypłatą za 4 kolejne dyżury z kolejnego miesiąca (z powodu wystawienia polecenie wypłaty przez kierownika dopiero w kolejnym miesiącu)? Czy w kontekście opłacania składek na FP ma znaczenie to, że: zleceniobiorca otrzymuje w danym miesiącu wynagrodzenie wyższe niż ustawowa płaca minimalna, zleceniobiorca jest równocześnie pracownikiem zleceniodawcy?

Jakich błędów unikać, gdy ZUS przychodzi do firmy z kontrolą

Każdy podmiot funkcjonujący w gospodarce i będący płatnikiem składek powinien liczyć się z tym, że może zostać skontrolowany przez ZUS. Kontroli podlega przede wszystkim proces naliczania i odprowadzania składek zusowskich oraz sposób sporządzania związanej z tym dokumentacji, obejmującej m.in. deklaracje rozliczeniowe, miesięczne raporty i zgłoszenia zatrudnionych osób do ubezpieczeń. Aby wizyta inspektorów z ZUS przebiegała sprawnie i bez komplikacji, warto się do niej w odpowiednio przygotować.