Wypowiedzenie umowy o pracę po wyczerpaniu okresu zasiłkowego

Pytanie: Pracownik na zwolnieniu lekarskim z tytułu jednej choroby w 2016 r. przebywał 182 dni, następnie bezpośrednio po tym okresie wykorzystał 3 miesięczne świadczenie rehabilitacyjne, które zakończył 11.02.2017r. Bezpośrednio po tym terminie dostarczył do zakładu kolejne zwolnienie lekarskie od 12.02.2017 r. do 20.02.2017 r. Czy w przedstawionej sytuacji możemy z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę, i czy dostarczenie do zakładu przez pracownika nowego zwolnienia lekarskiego po wyczerpaniu wspomnianego okresu zasiłkowego i świadczenia rehabilitacyjnego było zasadne.?

Wynagrodzenie za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru zasiłków

Pytanie: Pracodawca w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2016 r. zawierał z własnym pracownikiem umowy zlecenia na okresy miesięczne. Następnie po przerwie zawarł umowy zlecenia na cały grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. Pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby od 23 stycznia do 3 lutego 2017 r. (12 dni). Czy w podstawie należnego z tego tytułu pracownikowi świadczenia chorobowego powinno się uwzględnić wynagrodzenie za zlecenie?

Szczepienia przeciwko grypie a przychód pracownika

Pokrywanie przez pracodawcę kosztów szczepień przeciw grypie, do których nie jest zobligowany przepisami prawa (przede wszystkim BHP) stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r. (sygn. 1462-IPPB2.4511.768.2016.1.MG)

Świadczenia medyczne na urlopie macierzyńskim a składki

Pytanie: Spółka, w celu zmniejszenia wskaźnika absencji chorobowej swoich pracowników, finansuje im pakiety medyczne (o wartości 100 zł miesięcznie za osobę), które obejmują zarówno profilaktyczną opiekę zdrowotną (medycyna pracy), jak i pozostałe świadczenia. Koszt profilaktyki z zakresu medycyny pracy w abonamencie wynosi 30 zł, natomiast pozostałe świadczenia zostały wycenione na 70 zł. Pakiety nie są współfinansowane przez pracowników, zatem kwota 70 zł podlega oskładkowaniu. Jedna z pracownic spółki od 21 stycznia przebywa na urlopie macierzyńskim. Jak rozliczyć przysługujące jej świadczenia medyczne?

Posiłek na pokładzie samolotu a obniżenie diety za podróż

Pytanie: Pracownik polskiej firmy rozliczającej delegacje według zasad stosowanych w budżetówce, wysłany został w 10-dniową podróż służbową do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w czasie której 2 razy spożywał obiad podczas przelotów samolotem. Czy w związku z tym należy obniżyć jego dietę?

Nowość: już wkrótce każdy płatnik składek otrzyma indywidualny rachunek w ZUS

Pomiędzy październikiem a grudniem 2017 roku dotychczasowy system poboru składek, oparty na czterech centralnych rachunkach składkowych, zostanie zastąpiony systemem indywidualnych rachunków generowanych dla płatników składek bezpośrednio przez ZUS. Dzięki temu zostanie usprawniona identyfikacja dokonywanych wpłat.

Minimalna stawka godzinowa – uchroń się przed błędami w rozliczeniach

Wydawać by się mogło, że minimalna stawka godzinowa nie jest niczym nowym, skoro od 2003 roku stosujemy minimalne wynagrodzenie za pracę, jednak okazuje się, że ta nowa formuła gwarantowanej płacy dla „nie-pracowników” stała się ogromnym zaskoczeniem i problemem dla wielu zakładów pracy. Oto praktyczne porady, które pomogą pracodawcom w codziennych rozliczeniach.

Kilometrówka dla zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe – sprawdź, czy płacić podatek

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenie z osobą na wykonanie określonych czynności . W umowie jest zapis, że pracodawca zobowiązuję się do wypłaty co miesiąc należności z tytułu przejazdów lokalnych i zamiejscowych związanych z realizacją umowy na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu i stawkę za 1 km w wysokości 0,8358 zł. Czy należność z tytułu ww. przejazdów podlega opodatkowaniem podatkiem od dochodów osobistych?

Jak złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową od 1 marca 2017 r.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wypełniamy obecnie na nowym druku – ORD-IN(8) i wysyłamy go tylko do jednego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a nie – jak wcześniej – do jednego z 5 dyrektorów izb skarbowych