Wynagrodzenie prowizyjne – 4 przykłady liczbowe

System prowizyjny gwarantuje zatrudnionemu określony poziom wynagrodzenia wtedy, gdy spełni on konkretne, mierzalne warunki przewidziane przez pracodawcę. Jak w takim razie liczyć przy tym systemie wynagrodzenie urlopowe i świadczenia chorobowe?

Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – musimy ustalić 3-znakowy kod

Beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G) zobowiązani są do ustalenia i stosowania właściwego, 3-znakowego kodu szczególnej formy prawnej – informuje PFRON.

W jaki sposób rozliczyć kwotę wyrównania, gdy pracodawca błędnie ustalił podstawę wypłaty zasiłku chorobowego

Pytanie: W lutym 2017 r. wypłacono zaniżoną kwotę, w marcu zleceniobiorca ma również zasiłek. Kwota wyrównania została doliczona do bieżącego zasiłku, jednakże w jaki sposób wykazać wyrównanie w raportach ZUS. Co oznacza: Od wyrównania wynagrodzenia chorobowego powinna być opłacona składka zdrowotna, dlatego kwotę wyrównania świadczenia chorobowego pracodawca powinien doliczyć do podstawy wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego w raporcie ZUS RCA?

Stypendia od organów zatrudnienia – do końca 2019 roku zaniechano pobór podatku

Od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznające je organy nie będą potrącały podatku dochodowego.

Rejestracja w CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ZUS

Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorca może zgłosić siebie do ubezpieczeń już w czasie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast zarejestrowani płatnicy mogą w ten sposób zgłaszać zmianę niektórych danych.

Papierowe ZUS ZLA będziemy przyjmować do połowy 2018 r.

Od 1 grudnia 2017 r. pojawi się nowy tryb uwierzytelniania zwolnień lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Nowe przepisy – ostatecznie o pół roku – wydłużą również okres stosowania papierowych zwolnień lekarskich.

Kiedy płacimy 13 zł przy umowie z „samozatrudnionym” – sprawdź stanowisko resoru pracy z 20 kwietnia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. do wynagrodzenia osób „samozatrudnionych”, wykonujących samodzielnie czynności wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, trzeba zastosować minimalną stawkę godzinową. Co jednak w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania umowy osoba ta zatrudni bądź zwolni pracownika?

Kiedy firma transportowa nie musi płacić kierowcom ryczałtów za noclegi

Firma transportowa nie musi wypłacać ryczałtów za noclegi kierowcom, którym zapewnia nocleg w kabinach ciężarówek oraz wypłaca kwoty będące rekompensatą z tytułu zwiększonych kosztów delegacji ponoszonych przez pracowników-kierowców, rekompensaty te muszą być uregulowane umownie lub w przepisach wewnętrznych pracodawcy. Wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I PK 90/16)

Jak rozliczać świadczenia wynikające z przepisów wewnętrznych o wynagradzaniu, współfinansowane przez pracowników

Pracodawcy mogą udostępnić pracownikom możliwość nabywania towarów lub usług po cenach niższych niż detaliczne. Sprawdźmy, co się bardziej opłaca pracodawcy – podwyżka wynagrodzenia czy przyznanie dodatkowego świadczeni dla pracownika.

Jak rozliczać pracę w porze nocnej w szpitalu

Pytanie: Zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania wypłacamy jako szpital naszym pracownikom dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 65% stawki godzinowej płacy zasadniczej. Czy powinniśmy brać go pod uwagę przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.?