Zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika

Od 1 stycznia 2019 r.wynagrodzenie ze stosunku pracy pracodawca będzie wypłacał na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata do rąk własnych pracownika będzie możliwa tylko wtedy, gdy ten złoży pracodawcy w tej sprawie wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

Sprawdź, w jaki sposób skorzystać z grantu z Funduszu Pracy na zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Od 1 stycznia 2018 r. pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać grant na telepracę na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Ma to ułatwić takiemu opiekunowi godzenie obowiązków opiekuńczych z pracą.

Sprawdź, kiedy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na wykorzystanie jego wizerunku

Pracodawcy często wydają katalogi reklamowe, w których produkty czy usługi są prezentowane przez pracowników. Sporządzają też swoim podwładnym legitymacje służbowe czy też publikują zdjęcia z imprez firmowych. Sprawdźmy, kiedy pracodawca musi uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku pracownika i jak rozliczyć się wtedy z ZUS i fiskusem.

Pracownicy akademiccy zachowują prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Nowe przepisy, które weszły w życie od 2018 r., nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych nauczycieli akademickich, tj. do pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowych, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich.

Poznaj swoje obowiązki, jeśli zatrudniasz cudzoziemców do prac sezonowych

Wiele firm ma problemy z prawidłowym złożeniem dokumentów potrzebnych do zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych. Sporym ułatwieniem są szczegółowe wytyczne, które wynikają z kilku rozporządzeń. Warto je poznać, aby urząd pracy nie zakwestionował złożonych dokumentów i nie przedłużał czasu, w którym otrzymasz zezwolenie.

PIP może zakwestionować sposób wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy

Jeżeli w umowie zlecenia wprost nie zawarto zapisu o możliwości wypłacenia wynagrodzenia w kasie bądź przelewem, takie działanie jest nieprawidłowe. Oznacza to, że zleceniodawca powinien bezpośrednio bądź przekazem pocztowym doręczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy do niego do domu. Dlatego już teraz przejrzyj wszystkie umowy zlecenia i sprawdź, czy prawidłowo realizujesz wypłaty. Tylko wtedy unikniesz kar, które obecnie nakłada PIP.

PFRON: dodatkowy formularz do wniosku o refundację

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą do pierwszego składnego w 2018 r. wniosku o refundację składek ZUS lub jego korekty powinna dołączyć dodatkowy formularz – informuje PFRON.

Limit 30-krotności: zmiany zbada Trybunał Konstytucyjny

Prezydent Andrzej Duda złożył 5 stycznia 2018 r. w TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy przewidującej zniesienie od 1 stycznia 2019 r. maksymalnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wątpliwości Prezydenta dotyczą trybu przyjęcia zmian w przepisach.

Których pracowników nie obejmie zakaz niedzielnej pracy w handlu

Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, których wprowadzenie planowane jest na 1 marca 2018 r., zawierają nie tylko zakaz wykonywania czynności stricte handlowych, czyli realizacji sprzedaży. Ograniczenie handlu w niedzielę obejmie także wykonywanie czynności powiązanych z handlem. Sprawdźmy zatem, czy np. ochroniarz będzie mógł wtedy wykonywać swoje obowiązki.