Jak rozliczyć zaległe składki ZUS sfinansowane w całości przez pracodawcę za byłego i obecnego pracownika

Pytanie:

W związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zawartych umów podwykonawstwa z firmami X i Y, które zatrudniały naszych pracowników na umowy zlecenia, czego konsekwencją zostały wydane decyzje ZUS stwierdzające konieczność opłacenia składek za aktualnych i byłych pracowników którzy w okresie świadczenia pracy z tytułu umów zleceń pozostawali w stosunku pracy. Po zakończonym procesie sądowym decyzje ZUS zostały podtrzymane i ZUS sporządził korekty raportów i zwrócił się z nakazem zapłaty należnych składek wraz z odsetkami.

1. W jaki sposób należy dochodzić zwrotu składek ZUS od pracowników w części która powinna być potrącona z ich wynagrodzenia, czy ewentualny taki zwrot jest w ogóle dopuszczalny a jeśli tak to czy powinien zawierać odsetki?

2. W jaki sposób powinno wyglądać rozliczenie w sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się opłacić składki za aktualnego pracownika/ byłego pracownika, jakie konsekwencje niesie za sobą taka decyzja? Czy składki ZUS opłacone przez pracodawcę za pracownika będą stanowić przychód pracownika do ponownego oskładkowania i opodatkowania? Jeśli tak to w którym momencie(tj. okresie) będzie należało wymienione składki zaliczyć do przychodów pracownika, gdy zawrzemy z ZUS układ ratalny?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ