Skutki pokrycia przez pracodawcę z własnych środków zaległych składek ZUS za zleceniobiorców

Pytanie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli dotyczącej lat 2014–2018 przez ZUS przekwalifikowane zostały umowy o dzieła na umowy zlecenia. Przekwalifikowanie wymusiło skorygowanie rozliczeń i opłacenie zaległych składek, które płatnik (pracodawca) uregulował w październiku 2018 r. z własnych środków całość (łącznie z częścią, która powinna być pokryta (potrącona) z przychodu zatrudnionej osoby). Zakwestionowane umowy dotyczą:

  • byłych zleceniobiorców, z którymi pracodawcę nie łączą umowy cywilnoprawne,
  • osób współpracujących obecnie na umowę zlecenia,
  • osób zatrudnionych obecnie na umowę o pracę.

Kwoty niepobranych w latach 2014–2018 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (w części, której powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy, a uregulowane zostały przez płatnika–pracodawcę) stanowią przychód dla zleceniobiorcy, byłego zleceniobiorcy i obecnego pracownika. Jaki to rodzaj przychodu dla wyżej wymienionych grup osób i czy uzyskany przychód należy oskładkować? Jakie rodzą się skutki podatkowe w związku z zapłatą przez płatnika (pracodawcę) zaległych składek ZUS za okres 2014 – czerwca 2018 r. (które powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy) wobec byłych i obecnych zleceniobiorców, jak też obecnego pracownika? Jakie ciążą na płatniku obowiązki względem ww. podatników i urzędu skarbowego? W wyniku zaleceń pokontrolnych powstała należność na rzecz płatnika. Czy instytucja kultury może dokonać jej umorzenia w części dotyczącej zleceniobiorców?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ