Rozliczanie godzin nadliczbowych w równoważnym systemie czasu pracy

Pytanie:

Spółka zatrudniająca pracowników biurowych, magazynowych i budowlanych wprowadziła w Regulaminie Pracy równoważny system czasu pracy w jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym, określając również możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, norma dobowa wynosi 8 godzin, ale może być przedłużona do 12 godzin, oczywiście tygodniowa przeciętnie 40 godzin. Widnieje również zapis, że pracodawca może w szczególnych okolicznościach wymagać od pracownika świadczenia pracy poza godzinami pracy, także w nocy, niedzielę i święta, a także wprowadzić 2-zmianowy czas pracy: 1 zmiana 7.00–16.00, 2 zmiana 16.00–01.00. Dla pracowników biurowych i magazynowych czas rozpoczęcia i zakończenia pracy to 8.00–16.00, dla budowlanych to 7.00–16.00 z możliwością przedłużenia o 4 godziny, wraz z 60-minutową przerwą nie wliczaną do czasu pracy na posiłek. Liczba godzin nadliczbowych została ustalona na 400 w roku, niedziela płatna 200% (dwa dodatki),pora nocna występuje między godzinami 22.00 a 6.00.

Pracodawca nie ustala wcześniejszych grafików czasu pracy, do rozliczenia służą harmonogramy sporządzane przez pracowników z uwzględnieniem faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu, nie ma zatem porównania czasu zaplanowanego z czasem rzeczywiście przepracowanym. Dla przykładu podaję poniżej jeden z harmonogramów pracowników za luty 2019 roku. Pracownik wynagradzany stawką godzinową np. 25,98 brutto/ godzinę, dodatek stażowy 3,5% płacy zasadniczej, premia stała 165,00 zł brutto, dodatek funkcyjny 210,00 zł brutto, pomniejszany o nieobecności, przyznawany za rzeczywiste prowadzenie budowy(tutaj cały miesiąc).

Data     Czas pracy od          czas pracy do        przerwa      godziny po odjęciu przerwy

01.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.00

02.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.00

03.02        7.00                                14.00                     –                                    7.00

04.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.00

05.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.00

06.02        7.00                                17.00                   1 godz.                           9.00

07.02        7.00                                14.00                    –                                     7.00

08.02

09.02

10.02

11.02        7.00                                17.00                    1 godz.                        10.00

12.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.00

13.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9,00

14.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.00

15.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.00

16.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.00

17.02        7.00                                14.00                      –                            7.00

18.02       7.00                                17.00                    1 godz.                          9.00

19.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.00

20.02        7.00                                17.00                    1 godz.                          9.00

21.02        7.00                                12.00                     –                              5.00

22.02        7.00                                10.00                     –                              3.00

23.02      13.00                                15.00                     –                             2.00

24.02

25.02      10.00                                18.00                     –                             8.00

26.02        7.00                                17.00                     1 godz.                         9.00

27.02        7.00                                17.00                     1 godz.                         9.00

28.02        7.00                                17.00                     1 godz.                         9.00

Łącznie pracownik przepracował w lutym 193 godziny. 160 godzin to czas obowiązujący do przepracowania, reszta to nadgodziny, w tym soboty, niedzielę, praca w tej samej dobie, różne godziny rozpoczęcia pracy, tu nadmienię, że pracownicy zaczynają pracę także np. o 5,00, czyli w porze nocnej, w tej samej dobie. W jaki sposób rozliczyć prawidłowo czas pracy wedlug powyższego harmonogramu z podziałem na poszczególne składniki, to jest: czas podstawowy, nadgodziny 50%, 100%, soboty, niedzielę... itd., które godziny stanowią o przekroczeniu i będą to nadgodziny dobowe, a które będą stanowiły przekroczenia średniotygodniowe? W jaki sposób zamknąć miesiąc, podsumować go odpowiednio i zapłacić pracownikowi wynagrodzenie, jaką metodę zastosować? Czy można to rozliczyć? Czy można z góry założyć, że powyżej 8 godziny należy zapłacić już nadgodziny, czy będzie to czas dopiero po 12 godzinie? Które składniki wynagrodzenia stanowią podstawę do naliczenia zwykłego wynagrodzenia za nadgodziny, które dodatku? Proszę o podanie przykładowego rozliczenia powyższego harmonogramu.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ