Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę

część wynagrodzenia należna pracownikom z tytułu przeniesienia na pracodawcę prawa do rozporządzania utworem lub jego fragmentem stanowi zapłatę za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich przysługujących pracownikowi. do tego wynagrodzenia można zastosować koszty w wysokości 50% przychodu.

Używanie samochodu służbowego od miejsca parkowania do miejsca pracy a przychód dla pracownika

Jeżeli pracownik jeździ samochodem służbowym z miejsca jego parkowania albo garażowania do miejsca pracy nie jest to dla niego przychodem.