W jaki sposób urlop wychowawczy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pracownica zatrudniona na cały etat od 25.01.2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim do 07.05.2017 r. Od 08.05.2017 r. do 24.09.2017 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, od 25.09.2017 r. do 06.05.2018 r. wykorzystywała urlop rodzicielski, od 07.05.2018 do 31.12.2019 r. urlop wychowawczy, z 2016 roku pozostało jej 10 godz. urlopu wypoczynkowego, za 2017 r. urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze (26 dni/208 godz). Czy należy jej się urlop wypoczynkowy za 2018 rok w pełnym wymiarze?

Składki na PPK – od kiedy, za kogo i jak przygotować się do nowych obowiązków

Od 1 lipca 2019 r. część płatników musi wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe. Płatnik musi wybrać instytucję finansową, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów. Musi także naliczać, pobierać i odprowadzać zupełnie nowe składki – i to nie tylko za pracowników. Na wykonanie tych czynności przepisy przewidują konkretne terminy. Sprawdźmy jakie.

Nagrody wypłacone zleceniobiorcom są dla nich przychodem z działalności wykonywanej osobiście

W przypadku gdy nagrody pieniężne lub rzeczowe otrzymają osoby fizyczne współpracujące z wypłacającym na podstawie umowy zlecenia, przychód uzyskany z tego tytułu stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności wykonywanej osobiście. 

Kontrole trzeźwości pracowników: sprawdź, czy zakładowe zapisy pozostają w mocy

Do niedawna przyjmowano, że badania trzeźwości pracownika nie muszą się ograniczać do wykonywanych przez policję, lekarza lub pielęgniarkę i mogą być wykonywane w ramach zakładu pracy przez pracodawcę lub innego wyznaczonego pracownika. W wielu zakładach pracy pojawiły się nawet zapisy regulaminowe umożliwiające takie działanie i określające sposób postępowania w takich przypadkach. Ostatnie zmiany Kodeksu pracy wiele jednak zmieniły.

Jak zaokrąglać stawkę za dzień i godzinę urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Proszę o wskazanie, który sposób zaokrąglenia wynagrodzenia za 1 godzinę urlopu jest prawidłowy. Przykład: podstawa urlopowa z 3 miesięcy 15.440,65, liczba przepracowanych godzin z badanego okresu to 411, stawka za 1 godzinę ze średniej urlopowej wynosi 37,568491 zł (15.440,65/411). Który sposób (1 czy 2) wyliczenia wynagrodzenia za 8 godzin urlopu jest prawidłowy: 1. 8 godzin UW × 37,568491 = (300,547928) po zaokrągleniu 300,55 zł, 2. 8 godzin UW × 37,57 = 300,56.

Jak właściwie rozliczać czas pracy w instytucjach kultury

Aby rozliczać czas pracy, pracodawca musi swobodnie operować różnymi pojęciami z tego zakresu. Niezbędna jest także znajomość ostatnich wyroków Sądu Najwyższego. Wypłacanie wynagrodzenia, nawet z dodatkami zamiast udzielania czasu wolnego, jest traktowane przez inspekcję pracy jak wykroczenie przeciwko prawom pracownika, karane grzywną. Sprawdź, jak uniknąć wykroczeń, właściwie rozliczać czas pracy i zapewnić swojej instytucji właściwą organizację pracy.

Jak w umowie o pracę określa się wysokość wynagrodzenia

Pytanie: Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres 08.04.–30.04.2019 r. Czy podając na umowie warunki płacy, należy podać stawkę zasadniczej płacy w całości (2.900,00 zł), jakby pracowała cały miesiąc? I wtedy dział Rachuby wylicza ją zgodnie z okresem zatrudnienia. Czy należy tylko wyliczyć i napisać stawkę płacy zasadniczej proporcjonalnie do okresu pracy, czyli za dni robocze, tj. 16 dni (2.200,00 zł)?

Jak uzupełniać dodatki przyjmowane do podstawy świadczenia chorobowego

Pytanie: Do podstawy wymiaru zasiłku bierzemy uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze, jeśli ktoś chorował. Czy uzupełniamy dodatek funkcyjny i specjalny, które są płatne w miesięcznej stawce? Dodatek specjalny jest przyznany na pewien czas. Pracownik ma powyżej 50 lat. Czy 70% zasiłku chorobowego liczymy od 34. dnia pobytu w szpitalu (dni 1–33 to dni pobytu w szpitalu) czy od 34. dnia niezdolności do pracy (zwykłe zwolnienie lekarskie)?