Jak rozliczyć na liście płac wpłaty na PPK

Pytanie:

Nasza spółka zatrudnia ponad 250 pracowników i od 1 lipca 2019 r. zobowiązana jest do utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Na początku lipca dokonaliśmy wyboru instytucji finansowej i zawarliśmy z nią umowę o zarządzanie PPK, a w ślad za nią umowę o prowadzenie PPK. W efekcie od wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia wskazanych umów, a więc począwszy od wynagrodzenia za lipiec, wypłacanego u nas 31 lipca (za dany miesiąc wypłacamy wynagrodzenie ostatniego dnia tego miesiąca), jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpłat na PPK. Przy czym pracodawca finansuje wyłącznie wpłatę podstawową w wysokości 1,5% (nie zdecydował się na dokonywanie wpłaty dodatkowej, dobrowolnej). Czy prawidłowo rozliczyliśmy listę płac za lipiec za pracownika (45 lat), który nie złożył deklaracji rezygnacji z PP K, a tym samym jest objęty PP K i nie zadeklarował wpłaty dodatkowej co oznacza, że wysokość wpłaty podstawowej, finansowanej ze środków pracownika wynosi 2%? Pracownik ten przekroczył w poprzednich miesiącach górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a w lipcu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone od niższej podstawy niż składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu = 111,25 zł i nie przysługuje mu ulga podatkowa.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ