Zmiana: dodatek stażowy poza pensją minimalną

Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać zmiana wyłączająca dodatek stażowy ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum. Sprawdź szczegóły.

Zapłata zaległych składek przez pracodawcę powoduje powstanie przychodu u pracownika

W razie uiszczenia przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być sfinansowane przez pracownika, skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z innych źródeł.

W jaki sposób rozliczać na liście płac studenta na zleceniu, który kończy 26 lat w trakcie miesiąca

Pytanie: Zleceniobiorca w wieku 25 lat jest zatrudniony w naszej firmie na umowie zlecenia od 1 lipca do 1 listopada 2019 r. z kwotą 2.300 zł za miesiąc. Jak rozliczyć go za lipiec, sierpień, wrzesień i październik? Sytuację komplikuje fakt, że 10 września kończy 26 lat, a 1 października rozpoczyna studia magisterskie (studia licencjackie ukończył 20 czerwca). Jak właściwie go rozliczać z ZUS i urzędem skarbowym (zerowy PIT).

Używanie telefonów służbowych do rozmów prywatnych a PIT

Jeżeli pracownicy używają incydentalnie telefonów służbowych do rozmów prywatnych, a nie można przypisać indywidualnie przychodu danemu pracownikowi, przychód ze stosunku pracy nie powstanie. 

Rozliczanie listy płac przy stosowaniu ulgi zerowy PIT – sprawdzamy poprawność wyliczeń

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie prawidłowości rozliczenia wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.Umowa o pracę Lp. Składniki Działanie Kwota 1.   Wynagrodzenie brutto   2.400,00 2.   Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%)   234,24 zł 3. Składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%)   36,00 zł 4.   Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)   58,80 zł 5.   Suma składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 329,04 zł 6.   Koszty uzyskania przychodów (111,25)   0,00 zł 7.   Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych   0,00 zł 8.   Zaliczka na podatek   0,00 zł 9.   Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej Poz. 1 – poz. 5 2.070,96 zł 10.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona Poz. 9 × 9% 186,39 zł 11.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)   0,00 zł 12.   Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego Poz. 8 – poz. 11 0,00 zł 13.   Kwota do wypłaty Poz. 1 – poz. 5 – poz. 10 – poz. 12 1.884,57 zł  Umowa zlecenia Lp. Składniki Działanie Kwota 1.   Wynagrodzenie brutto   2.000,00 zł 2.   Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%)   195,20 zł 3.   Składka na ubezpieczenie rentowe (1,5%)   30,00 zł 4.   Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% – złożone oświadczenie)   49,00 zł 5.   Suma składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 274,20 zł 6.   Koszty uzyskania przychodów Poz. 1 – poz. 5 × 20% 0,00 zł 7.   Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu do pełnych złotych) Poz. 1 – poz. 5 – poz. 6 0,00 zł 8.   Zaliczka na podatek Poz. 7 × 18% 0,00 zł 9. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnej Poz. 1 – poz. 5 1.725,80 zł 10.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona Poz. 9 × 9% 155,32 zł 11.   Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)   0,00 zł 12.   Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego Poz. 8 – poz. 11 0,00 zł 13.   Kwota do wypłaty Poz. 1 – poz. 5 – poz. 10 – poz. 12 1.570,48 zł  

Resort pracy: Jak postąpić ze świadectwem, gdy pracodawca ma osobne akta osobowe

Wprowadzone z początkiem 2019 r. zmiany dotyczące prowadzenia akt osobowych nadal wywołują sporo wątpliwości wśród osób zajmujących się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. Jedna z nich dotyczy zasad załączania do akt osobowych świadectwa pracy, które zostało wystawione łącznie za okresy zatrudnienia, z których dokumentację pracowniczą od 1 stycznia 2019 r. przechowuje się przez różny okres.

PIT zerowy w praktyce – odpowiedzi na 7 pytań

Sprawdź, o co pytają specjaliści ds. płac w związku z nowymi przepisami dotyczącymi podatku zerowego.

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują zmiany w kosztach sądowych

Chociaż pozornie odnośnie do spraw z zakresu prawa pracy skorygowano tylko dwa artykuły, zmiany będą zdecydowanie dalej idące. Firmy muszą się przygotować na sporo większe koszty niż dotychczas. Sprawdź szczegóły i wysokość nowych kosztów.

Dofinansowywanie szkoleń członków rady nadzorczej – kto płaci składki do ZUS

Pytanie: Bank organizuje szkolenie dla członków rady nadzorczej. 50% szkolenia jest dofinansowane z kosztów banku, a 50% szkolenia członek rady nadzorczej finansuje sam. Kwotę dofinansowania dopiszemy członkowi rady nadzorczej jako przychód, naliczymy składki ZUS oraz podatek, które to członek RN wpłaci przed szkoleniem. Czy koszty pracodawcy (składkę emerytalno-rentową) powinien również ponieść członek rady nadzorczej czy pracodawca?