Jak skorygować listę płac za wrzesień w związku ze zmianą wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od października 2019 r.

Pytanie:

Zgodnie z obowiązującym w naszej spółce regulaminem pracy wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca. W efekcie wynagrodzenie za wrzesień wypłaciliśmy 4 października (5 października to sobota, dzień wolny u nas od pracy). Rozliczając wynagrodzenie za wrzesień, zastosowaliśmy koszty uzyskania przychodu (KUP) oraz kwotę zmniejszającą podatek (ulgę podatkową) w wysokości należnej do końca września, tj. 111,25 zł i 46,33 zł. Natomiast zaliczkę na podatek dochodowy pobraliśmy w wysokości 17,75%, jako że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym obowiązująca od 1 października 2019 r. przewiduje, dla podstawy opodatkowania wynoszącej do 85.528 zł – dla całego 2019 r. zaliczkę na podatek na poziomie 17,75%. Czy postąpiliśmy właściwie, przyjmując powyższe założenie przy sporządzaniu listy płac za wrzesień i wypłacając pracownikowi kwotę 3.211,58 zł, zgodnie z załączoną listą płac? Pracownik jest u nas zatrudniony od 5 lat, jest uprawniony do podstawowych koszów uzyskania przychodów, złożył oświadczenie PIT-2 i nie przekroczył górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Lista płac za wrzesień 2019 r.

Wynagrodzenie za miesiąc

09/2019

Wypłacone w miesiącu

10/2019

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

4.500,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

4.500,00

3.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

4.500,00

4.

Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownik – 9,76%

439,20

5.

Składka na ubezpieczenia rentowe pracownik – 1,5%

67,50

6.

Składka na ubezpieczenie chorobowe pracownik – 2,45%

110,25

7.

Razem ZUS pracownik

616,95

8.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

3.883,05

9.

Składka zdrowotna 9%

349,47

10.

Składka zdrowotna 7,75% – do odliczenia z podatku

300,94

11.

Przychód

4.500,00

12.

Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)

111,25

13.

Ulga podatkowa (46,33 zł)

46,33

14.

Podstawa opodatkowania

3.772,00

15.

Zaliczka na podatek dochodowy (17,75%)

623,20

16.

Podatek do urzędu skarbowego

322,00

17.

Do wypłaty

3.211,58

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Wynagrodzenia w twojej firmie

ZOBACZ OFERTĘ