„Mały ZUS plus” dla najmniejszych przedsiębiorców od 2020 r.

Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS plus – informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Składki będą liczone od dochodu i mają być niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

Wycieczka sfinansowana z ZFŚS nie powoduje powstania przychodu

Po raz kolejny fiskus potwierdził, że sfinansowanie wycieczki integracyjnej ze środków ZFŚS nie powoduje powstania przychodu po stronie pracowników. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2019 r. (0112-KDIL 3-2.4011.377.2019.1.AMN)

W jaki sposób rozliczyć umowę zlecenia z Ukraińcem przekazującym zleceniodawcy certyfikat rezydencji

Jeżeli ukraiński zleceniobiorca przebywający w Polsce dłużej niż 183 dni w roku przekaże zleceniodawcy certyfikat rezydencji Ukrainy, na polskim zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2019 r. (sygn. 0115-KDIT 2-2.4011.309.2019.1.HD)

Otrzymanie awiza nie jest równoznaczne z dostarczeniem oświadczenia woli adresatowi

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę wywiera skutek prawny w momencie, w którym adresat tego oświadczenia (pracownik) mógł realnie, a nie hipotetycznie, zapoznać się z jego treścią. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II PK 326/17)

Jak zmiany w PIT z 2019 r. wpływają na kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

W trakcie 2019 r. nie tylko wprowadzono rewolucyjną ulgę dla pracowników do 26. roku życia, ale także zmieniono wszystkie wskaźniki wyznaczające wysokość miesięcznych zaliczek na podatek od dochodów m.in. ze stosunku pracy. Ponadto już od listopada pierwsze firmy będą musiały naliczać wpłaty na PPK. Te zmiany mają wpływ na poziom kwot wolnych od potrąceń dokonywanych z pracowniczego wynagrodzenia.

Jak ustalać podstawę świadczeń chorobowych dla pracowników z uwzględnieniem premii kwartalnej

Pytanie: Osoba została zatrudniona 29 kwietnia 2019 r. Przy wypłacie majowej zostało wypłacone wynagrodzenie za 2 dni kwietnia. Osoba ta choruje we wrześniu 2019 r. Czy do podstawy wymiaru zasiłku bierzemy pod uwagę wynagrodzenie za maj (bez wynagrodzenia za 2 dni kwietnia), czerwiec, lipiec i sierpień? W lipcu została wypłacona premia za kwiecień, maj i czerwiec. Jak wyliczyć premię, którą trzeba przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku?

Jak po zmianach wydawać kopie z dokumentacji pracowniczej

Od 2019 roku mamy wyraźny obowiązek wydania pracownikowi kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Jak go zrealizować? Jakie są terminy? Jak oznaczamy kopię? Sprawdź i uniknij błędów.

Jak długo przechowujemy akta osobowe, gdy zamiast nowej umowy zawarto aneks do umowy

Wśród pracodawców pojawiają się wątpliwości co do tego, przez jaki okres należy przechowywać akta osobowe pracownika, którego umowa o pracę została aneksowana po wejściu w życie nowych przepisów w sprawie dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, jakie stanowisko zajął w tej kwestii resort pracy.

Dodatek stażowy poza pensją minimalną – listy płac na 2020 r.

Od początku 2020 r. dodatek stażowy zostanie wyłączony ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum. Sprawdź, w jaki sposób będziesz sporządzać listy płac po zmianach.