Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – umowy cywilnoprawne

Od 15 stycznia 2021 r. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Sprawdź, jak złożyć wniosek RSP-CD6 o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych.

Od 1 stycznia 2021 r. można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązują nowe wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1/IFT-1R

Obowiązują nowe wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1/IFT-1R

Opublikowano zmienione wzory formularzy niezbędnych dla płatników. Zmiana dotyczy wprowadzonej w 2020 r. preferencji polegającej na przedłużeniu terminu przekazania zaliczek od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców za miesiące październik – grudzień 2020 r. Sprawdź, od kiedy stosować nowe wzory formularzy.

Badania okresowe w trakcie epidemii

MRPiT o badaniach okresowych wykonanych w okresie epidemii

Czy badania okresowe, które zostały wykonane w okresie trwającej epidemii, powinny zostać ponowione po jej zakończeniu? Odpowiedzi na to pytanie udzielił resort pracy.

Zwolnienie ze składek ZUS w tarczy 6.0 – kontrole ZUS

Jak ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS w tarczy antykryzysowej 6.0 – uwaga na kontrole ZUS

Przepisy tarczy antykryzysowej 6.0 wprowadzają nowe regulacje w opłacaniu i naliczaniu składek ZUS. W tarczy znalazły się także zapisy, które mówią, w jaki sposób ZUS będzie kontrolował podmioty, które skorzystają ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS. Sprawdź, jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS i jakich błędów unikać.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 31 stycznia 2021 r.

Okres wypłaty zasiłku został przedłużony od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Pobierz aktualne oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz praktyczną instrukcję, jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na wniosku ZAS-58.

Tarcza 6.0 Parlament zakończył prace nad tarczą 6.0 (branżową)

Tarcza 6.0 (branżowa) – które branże skorzystają z pomocy finansowej

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2.080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2.000 zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenia; dotacja w wysokości do 5.000 zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Po przegłosowaniu 10 grudnia 2020 r. przez Sejm senackich poprawek, parlament zakończył nad nią prace i tarcza branżowa będzie przesłana do podpisu prezydenta. 

Szczepienia dla pracowników przeciw grypie bez podatku – sprawdź, do kiedy

Szczepienia dla pracowników przeciw grypie bez podatku – sprawdź do kiedy

W okresie od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii w związku z COVID-19, nie pobiera się podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Zmianę wprowadzono 8 grudnia 2020 r. A co w przypadku, gdy w okresie objętym zaniechaniem poboru podatku pracodawca lub zleceniodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od świadczenia objętego zaniechaniem poboru podatku?

Przykładowy regulamin pracy zdalnej – wzór dokumentu

Przykładowy regulamin pracy zdalnej – wzór dokumentu z komentarzem eksperta

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, obecnie prowadzone są prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uregulowania w nim pracy zdalnej. Obecnie trwa dialog autonomiczny między partnerami społecznymi. I chociaż nie ma formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie, może to bardzo usprawnić funkcjonowanie zakładu pracy. Przedstawiamy przykładowy regulamin wraz z komentarzami i załącznikami. Warto skorzystać z gotowego wzoru.

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji

Pracownik na kwarantannie lub w izolacji – odpowiedzi na 7 pytań pracodawców

Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 kp, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Ten jednoznaczny przepis wprowadzono od 5 grudnia 2020 r. ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sprawdź, o co pytają pracodawcy i jak rozliczać wynagrodzenie pracownika w czasie pracy zdalnej na kwarantannie lub w izolacji.