Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia, które przedłuża terminy dotyczące płatników podatku dochodowego

Nowe terminy wpłaty zaliczki na PIT

Resort finansów przedłużył terminy dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zaproponowano dalsze przedłużenie terminu na wpłatę podatku PIT w formie zaliczek na podatek m.in. od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy i od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny a RODO – stanowisko prezesa UODO z 25 maja 2020 r.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny a RODO – stanowisko prezesa UODO z 25 maja 2020 r.

W związku ze zgłoszeniem członków rodziny pracownika do ubezpieczenia społecznego pracodawca pozyskuje ich dane osobowe. Czy musi w związku z tym spełnić wobec nich obowiązek informacyjny? Na pytania te odpowiada prezes UODO.

Tarcza 4.0.: zmiany dla pracodawców

Tarcza 4.0: Urlop zaległy – jednostronnie i bez względu na 30 września

Rząd przyjął kolejną odsłonę tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. zniesienie obowiązku wykorzystania w okresie epidemii urlopu zaległego do dnia 30 września. W pakiecie przewidziano także m.in. doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, a także zmiany w zakresie realizacji obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Sprawdź szczegóły.

Czy zaliczki na PIT za kwiecień przekażesz do 1 czerwca 2020 r.

Sprawdź, czy zaliczki na PIT za kwiecień możesz przekazać do 1 czerwca 2020 r.

Firmy, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, mogą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników za marzec i kwiecień br. do 1 czerwca 2020 r. Jednak aby skorzystać z jego przesunięcia, firma musi spełniać określone przepisami warunki. Dowiedz się, jakie.

Rozwiązania antykryzysowe a świadectwo pracy

Rozwiązania antykryzysowe – jak wpływają na treść i wydawanie świadectw pracy

Jeszcze do niedawna wypełnianie świadectwa pracy nie nastręczało pracodawcom większych problemów. Jednak obecnie przepisy antykryzysowe wprowadziły wiele nowych rozwiązań, które dotyczą stosunku pracy, a część z nich rzutuje na dotychczasową treść świadectwa pracy i powinna zostać w nim ujęta. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzać świadectwo pracy z uwzględnieniem rozwiązań antykryzysowych.

Pracodawca częściowo sfinansuje bon turystyczny dla swoich pracowników

Pracodawca częściowo sfinansuje bon turystyczny dla swoich pracowników

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiada nowe świadczenie dla pracowników, w którym miałby częściowo partycypować pracodawca. Sprawdź szczegóły.

Dofinansowania i składki z tarczy antykryzysowej 3.0

Poznaj 10 ważnych zmian dla pracodawców, które przynosi tarcza antykryzysowa 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. została opublikowania ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta wprowadza kolejne zmiany dotyczące przedsiębiorców i ma wpływ na ich rozliczenia. Sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy.

rodo

Pomiar temperatury ciała pracownika – na jakiej podstawie prawnej (stanowisko UODO)

Pomiar temperatury ciała danej osoby lub gromadzenie danych dotyczących jej stanu zdrowia wraz z ich utrwalaniem, przekazywaniem czy gromadzeniem są równoznaczne z przetwarzaniem tzw. danych wrażliwych. Zwraca na to uwagę Prezes UODO, wskazując jednocześnie podstawę prawną przetwarzania tych danych.

PPK a przestój ekonomiczny

Nowość w PPK: Deklaracja finansowania wpłat w szczególnych sytuacjach

Trwający w firmie przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy nie musi oznaczać przerwy w oszczędzaniu w PPK. W takiej sytuacji uczestnik może zadeklarować dokonywanie wpłat, pomimo okresowego braku ich finansowania ze strony podmiotu zatrudniającego.

Nowe kwoty wolne od potrąceń – odpowiedzi resortu pracy z 27 maja na zapytania Portalu kadrowego

Nowe kwoty wolne od potrąceń – odpowiedzi resortu pracy z 27 maja na zapytania Portalu kadrowego

Od 16 maja kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Zapytaliśmy resort pracy, jak należy rozumieć pojęcie wynagrodzenia w tym przypadku, a także jak pracownik ma wykazać, że członek rodziny utracił dochód z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.