Koronawirus a urlop bezpłatny i przestój

Wideoporada: Koronawirus a urlop bezpłatny i przestój - 01.04.2020

Przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa przewidują możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Jednak nie każdy rodzaj pracy pozwala na wykonywanie pracy w tym trybie. W takiej sytuacji pracodawcy często zastanawiają się, czy w okresie, w którym ze względu na przymusowy przestój pracownik nie może wykonywać swojej pracy, możliwe jest udzielenie mu np. urlopu bezpłatnego bądź wypoczynkowego.

Jak organizować pracę zdalną

Wideoporada: Jak organizować pracę w domu - 29.03.2020

Przepisy ws. szczególnych rozwiązań związanych ze zwalczaniem koronawirusa przewidują możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zasady organizacji pracy w domu.

Czas pracy w okresie epidemii

Wideoporada: Czas pracy w okresie epidemii koronawirusa – 02.04.2020

Jak pracodawca powinien nadzorować wykonywanie pracy zdalnej? Czy polecenie wykonywania takiej pracy wpływa na sposób ewidencjonowania czasu pracy? I czy w związku problemami w funkcjonowaniu zakładu pracy możliwa jest zmiana przyjętego rozkładu czasu pracy?

Badania profilaktyczne w trakcie epidemii

Wideoporada: Badania profilaktyczne w okresie epidemii – 26.03.2020

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jednak w okresie epidemii możliwość realizacji obowiązków związanych z kierowaniem pracowników na badania profilaktyczne jest utrudniona.

Komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe

Sprawdź, komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe i jakie warunki trzeba spełnić

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Sprawdź także nowe obowiązki w zgłaszaniu umów o dzieło do ZUS.

Praca zdalna a ekwiwalent za używanie prywatnych sprzętów do celów służbowych

Praca zdalna a ekwiwalent za używanie prywatnych sprzętów do celów służbowych

Pytanie: Z związku z panującym obecnie stanem epidemii nasi pracownicy pracują zdalnie. Wykorzystują w celach służbowych własny sprzęt, głównie komputery i telefony komórkowe, ale też m.in. materiały biurowe. Za korzystanie z własnego sprzętu otrzymają ekwiwalent pieniężny. Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego? Czy taki ekwiwalent jest kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy?

Pakiet tarczy anktykryzysowej przejęty

Pakiet tarczy antykryzysowej już obowiązuje

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw stanowiących tzw. tarczę antykryzysową. Nowe rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii koronawirusa.

Zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec–maj 2020 r.

Jak uzyskać zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec – maj 2020 r.

Płatnik składek, który na 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zostanie zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Warunkiem jest, aby był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. I oczywiście musi złożyć stosowny wniosek. Sprawdź, jak skorzystać z tego zwolnienia.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Zaprezentowany przez ZUS uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, co oznacza, że każdy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności a także wielkość przedsiębiorstwa będzie mógł skorzystać. Należy pamiętać, że odroczenie terminu płatności składek to tylko odłożenie w czasie obowiązku rozliczenia się z ZUS, składki należy zapłacić po trzech miesiącach. Wniosek jest jednostronicowy, a wypełniając go wystarczy podać podstawowej dane w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko uzasadnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową pracodawcy, czego konsekwencją jest brak możliwości opłacenia w terminie należności.