uob243-3d

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019 – najnowsze wydanie już dostępne

Sprawdź najnowsze wydanie książki „Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019”. Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

Druki ZUS 2018. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika

W publikacji znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b i ZAS-53) oraz opiekuńczego (ZUS Z-15A, ZUS Z-15B). Książkę kupisz tutaj.

Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem

Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy "Czas pracy". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach 2018 roku. Książkę kupisz tutaj.

Czas pracy - 102 odpowiedzi z praktyki

Książka składa się z pytań o odpowiedzi z praktyki dotyczących różnych problemów związanych z planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy. Na końcu przedstawione są także aktualne wskaźniki związane z czasem pracy. Książkę kupisz tutaj.

Akta osobowe 2018 – jak uniknąć błędów

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny! Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowych. Książkę kupisz tutaj.

UOB 164okladka

Godziny pracy zleceniobiorców - jak rejestrować od 1 stycznia 2017 r.

Do 31 grudnia 2016 r. strony mogły dowolnie kształtować wysokość wynagrodzenia, a nawet zastrzec w umowie, że zlecenie będzie wykonywane bez wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 r.  jednak, jeżeli strony ustaliły, że za wykonane czynności będzie przysługiwało wynagrodzenie, wówczas nie może ono być niższe niż 13 zł. Ta zmiana wywołała kolejne, dlatego też warto poznać odpowiedzi na następujące pytania: jak liczyć minimalną stawkę godzinową, jak postąpić, gdy zleceniobiorca nie dostarczy w terminie dokumentów potwierdzających wykonanie prac na zleceniu, jak możemy się zabezpieczyć, aby zleceniobiorca nie wykazywał w dokumentacji innej liczby godzin niż ustalone w umowie, jakie zapisy musimy wprowadzić od 1 stycznia do umów zlecenia już istniejących, jakich dokumentów wymagać od zleceniobiorcy od 2017 roku, czy do umów zlecenia musi być dołączony rachunek, jakie praktyczne wskazówki dla zleceniobiorców warto wywiesić na tablicy ogłoszeń, jak obecnie rozliczać umowy zlecenia z cudzoziemcami

UOB 115 okladka

Rozliczenie podatkowe za 2016 rok. Terminy, formularze, obowiązki płatnika

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za 2016 rok. Dlatego warto usystematyzować swoją wiedzę i sprawdzić krok po kroku, jak wypełnić poszczególne części formularzy podatkowych. Jeśli nie zdążymy złożyć formularzy w terminie, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności podatkowej, ale także jesteśmy narażeni na sankcje karne skarbowe. Sprawdź, jakie zmiany obowiązują w rozliczaniu podatków od wynagrodzeń w 2016 roku. Przekonaj się, jak rozliczyć z podatku swoich pracowników i współpracowników i w jakich terminach wywiązać się ze swoich obowiązków wobec fiskusa.

uob 136

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

W 2017 roku wzrośnie kwota wolna od potrąceń komorniczych z zasiłków. Będzie to dotyczyć także zbiegu egzekucji komorniczych. Poznaj także inne zmiany w dokonywaniu potrąceń i nowe wskaźniki. Z książki "Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017" dowiesz się, jak dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia 2017 r. Z książki dowiesz się: co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji, których potrąceń można dokonywać bez zgody zatrudnionego, jak potrącać alimenty, jak postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy, jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami, jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może kosztować firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej, jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia, jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy, ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.

uob_138

Druki ZUS 2017. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika

W publikacji znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b i ZAS-53) oraz opiekuńczego (ZUS Z-15).

uob 132-b5 ok

Wynagrodzenie minimalne 2017. Zmiany w składkach i świadczeniach, minimalna stawka godzinowa dla zleceń

Dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie 2 zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżka płacy minimalnej o 150 zł oznacza wyższe składki i świadczenia pracownicze. Zmieni się także rozliczanie zleceń. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące płacy minimalnej w 2017 roku.