WYDANIE ONLINE

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien zapoznać go z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami. Tam bowiem zawarte są najistotniejsze postanowienia dotyczące procesu pracy i jej wynagradzania. Znajomość regulaminów i prawidłowa interpretacja zawartych w nich przepisów to jeden z podstawowych obowiązków osób zatrudnionych w dziale zajmującym się sprawami osobowymi i obliczaniem wynagrodzeń. Dopiero w tym zakresie, w jakim akty prawa wewnętrznego nie będą regulowały zagadnień związanych z pracą, pracodawca będzie korzystać z przepisów prawa pracy.

czytaj więcej »

Regulamin pracy tworzy się w głównej mierze na potrzeby danego pracodawcy. Musi on więc być dostosowany nie tylko do wymogów kodeksowych, ale przede wszystkim do potrzeb konkretnej firmy. Tworząc regulamin trzeba mieć zatem na uwadze najistotniejsze cechy firmy, dla której tworzony jest regulamin, a są to m.in.: miejsca prowadzenia działalności i struktura organizacyjna, branża, szczególne uprawnienia (koncesje, licencje) wymagane do wykonywania działalności lub do wykonywania pracy, Zupełnie inaczej bowiem ustalone będą zasady organizacji pracy i wyposażenia pracowników w firmie zajmującej się produkcją, a inaczej w przedsiębiorstwie handlowym czy u pracodawcy, którego przedmiotem działalności są usługi biurowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel