WYDANIE ONLINE

Na podstawie otrzymywanych od płatników dokumentów ZUS zakłada konta płatnika składek, jak również osoby ubezpieczonej oraz dokonuje odpowiednich zapisów na tych kontach.  Nieprawidłowe wypełnienie formularzy powoduje więc powstanie niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach. To z kolei, oprócz konieczności skorygowania błędów może skutkować określonymi sankcjami ze strony ZUS, jak również roszczeniami finansowymi ze strony ubezpieczonych, którzy poniosą stratę w wyniku błędów płatnika składek. Najbardziej oporni płatnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, łącznie z pozbawieniem wolności.

czytaj więcej »

Osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, tylko niektórym z nich albo samemu ubez­pieczeniu zdrowotnemu musi być zgłoszona do ZUS. Z reguły obowiązek ten spoczywa na płatniku składek.

czytaj więcej »

Przedstawiamy Państwu najczęstsze pytania naszych Czytelników wraz z wyjaśnieniem eksperta na praktycznych przykładach.

czytaj więcej »

wiper-pixel