WYDANIE ONLINE

Niektóre obowiązki pracodawców dotyczą wyłącznie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, inne obejmują wszystkich zatrudnionych, łącznie ze zleceniobiorcami. Wielkość zatrudnienia, mająca wpływ na obowiązki zakładu pracy, nie jest niestety jednakowa – niektóre zadania realizuje się po przekroczeniu określonego stanu osobowego, inne – dopiero powyżej uzyskania danego poziomu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca mający siedzibę w Rzeszowie zamierza zwrócić się z wnioskiem ORD-IN w sprawie interpretacji przepisów o odpowiedzialności płatnika za zaniżenie wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Był to efekt podania nieprawdziwych informacji przez pracownika o miejscu jego zamieszkania. Mamy wątpliwości, czy obciążają nas odsetki od zaległości. Gdzie po 1 lipca złożyć wniosek ORD-IN?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniony na stanowisku informatyka pracownik opłacił kilka dni temu zaplanowaną na drugą połowę czerwca wycieczkę do Grecji, na którą miał się udać jedynie z dwójką małych dzieci. Niestety w związku z poważną awarią systemu komputerowego pracodawca przesunął mu urlop na lipiec. Czy w tej sytuacji zakład pracy będzie zmuszony do zwrotu kosztów zaplanowanego wyjazdu także w odniesieniu do dzieci?

czytaj więcej »

Przydzielenie pracownikom samochodu służbowego nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochód ten jest wykorzystywany w celach służbowych. Chodzi tu o pracowników wykonujących znaczną część czynności poza siedzibą spółki. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 kwietnia 2015 r. (nr IBPBII /1/4511-185/15/BJ)

czytaj więcej »

Projekt: Od 2016 roku wsparcie od pracodawcy na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub z opiekunem dziennym będzie zwolnione z PIT do kwoty 400 zł miesięcznie, a w przypadku przedszkola do 200 zł. Z kolei pracodawca takie wydatki będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca, który rozlicza pracownika z podatku, wpisze w rocznej informacji PIT dane organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić 1% podatku pracownika.

czytaj więcej »

Związki zawodowe przekazały swoją propozycję w sprawie wzrostu w 2016 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedłożony projekt zakłada wzrost minimalnej płacy o 130 zł. Według projektu przyjętego przez rząd minimalna płaca wyniesie 1.850 zł.

czytaj więcej »

Koszty postępowania sądowego nie mogą być składnikiem odszkodowania za wydanie wyroku niezgodnego z prawem. Nie można domagać się ich zwrotu. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2015 r. (sygn. akt V CSK 453/14)

czytaj więcej »

Kwestia powstawania przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych budziła wiele wątpliwości do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13; (Dz.U. z 2014 r. poz. 947). TK ustalił w nim, jakie kryteria decydują o zakwalifikowaniu nieodpłatnego świadczenia jako przychodu pracownika ze stosunku pracy.

czytaj więcej »

Najciekawsze interpretacje z kwietnia i maja.

czytaj więcej »

Gdy przyczyna wypowiedzenia leżała po stronie pracodawcy, ale pracownik próbuje dowodzić przed sądem, że przyczyna ta była pozorna, ryzykuje utratę odprawy wypłaconej na podstawie art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeśli bowiem prawdziwa przyczyna zwolnienia leży po stronie pracownika, może on otrzymać odszkodowanie na podstawie art. 45 § 1 kp, ale za to odprawa już mu nie przysługuje. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2015 r. (sygn. akt I PK 182/14)

czytaj więcej »

Pracodawca, który sfinansuje zatrudnionym handlowcom wydatki za hotel, musi pobrać zaliczkę na PIT , jeśli wartość świadczenia przekracza miesięcznie 500 zł. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2015 r. (nr IBPBII /1/4511-87/15/BJ)

czytaj więcej »

Projekt: Prowadzący działalność gospodarczą nie będą mogli już po jednorazowym opłaceniu wysokiej składki pobierać przez kilka kolejnych miesięcy większych świadczeń z ZUS . Wysokość wypłacanego świadczenia będzie zależeć od wpłaconych składek.

czytaj więcej »

Projekt: Jeszcze w tym roku samotni ojcowie zyskają prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich za ich okres. Pracownik ojciec będzie miał prawo do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego w razie zgonu matki lub porzucenia przez nią dziecka.

czytaj więcej »

wiper-pixel