WYDANIE ONLINE

Ustalenie wynagrodzenia za czas przepracowany w przypadkach, gdy w tym samym miesiącu wystąpiła choroba oraz inna nieobecność, za którą pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, przysparza wielu problemów. Wynikają one głównie z faktu, że metodologia obliczania należności za pracę w tych dwóch sytuacjach jest różna.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku magazyniera przedłożył w lipcu 2015 roku dwa zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA. Jedno obejmowało okres od 6 do 10 lipca i dotyczyło sprawowania opieki nad chorym synem w wieku 7 lat, za co podwładnemu przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Drugie zaświadczenie zostało natomiast wystawione na okres od 10 do 15 lipca w związku z chorobą pracownika (była to jego pierwsza niedyspozycja zdrowotna w 2015 roku). Jakie świadczenie powinniśmy wypłacić za 10 lipca?

czytaj więcej »

Pytanie: Uzyskaliśmy informację, że w wypadku samochodowym zginął jeden z naszych pracowników. Co w tej sytuacji ze składkami od niezrealizowanego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu w wyniku porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi pracodawca samorządowy zmienił stawki zasadnicze (wstecz o 3 miesiące). Części pracownikom w okresie od sierpnia do listopada wypłacone zostały również nagrody jubileuszowe. Czy trzeba dokonać korekty wypłaconych świadczeń na skutek zmiany płacy zasadniczej? Czy w sytuacji zmiany stawki wynagrodzenia z mocą wsteczną należy analizować wypłacone wcześniej świadczenia i dokonywać korekty?

czytaj więcej »

Pierwotnym tytułem do ubezpieczenia członka zarządu spółki akcyjnej jest kontrakt menedżerski, a nie działalność gospodarcza – jeżeli członek ją prowadzi i jako jednoosobowa firma podpisał ten kontrakt. Dotyczy to wyłącznie osób zarządzających spółką akcyjną. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r. (sygn. akt III UZP 2/15)

czytaj więcej »

Opłacenie przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Odpowiedź wiceministra Jarosława Neumana na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

czytaj więcej »

Przedstawiamy Państwu 4 ważne stanowiska ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 18 czerwca 2015 r. pracodawca wysłał do pracownika listem poleconym wypowiedzenie umowy o pracę na adres domowy pracownika. List został odebrany 23 czerwca 2015 r. Dnia 15 czerwca do pracownika zadzwonił kolega z pracy i przekazał mu informację, że zostanie zwolniony. Pracownik wiedział więc o zwolnieniu z pracy jeszcze przed wysłaniem tego listu. Czy termin, jaki pracownik ma na wniesienie odwołania do sądu pracy, liczy się od odebrania listu poleconego czy telefonu kolegi?

czytaj więcej »

Pytanie: Do niedawna w naszej firmie pracownicy używali własnych samochodów do celów służbowych, Jednak w tym miesiącu pracodawca nabył dwa auta firmowe, które powierzył do użytku handlowcom, Mają oni prawo do korzystania z tym pojazdów także w celach prywatnych. Jak rozliczyć im ryczałt z tego tytułu w wynagrodzeniu?

czytaj więcej »

Jeśli do wypoczynku pracowników dopłaca duży pracodawca, który zrezygnował z tworzenia ZFŚS, nie może wliczyć tych wydatków w koszty jako świadczeń urlopowych. Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 5 czerwca 2015 r. na interpelację poselską nr 32617 (znak DD 6.054.3.2015.SOH)

czytaj więcej »

Gdy pracownik odwoła się od wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę do sądu pracy, sąd ten powinien ocenić, czy wskazana w wypowiedzeniu przez pracodawcę przyczyna była prawdziwa, a także, czy wypowiedzenie nie zmierzało faktycznie do „pozbycia się” pracownika przez celowe zaproponowanie takich nowych warunków pracy, które były – obiektywnie rzecz biorąc – nie do zaakceptowania. Potwierdza to wyrok SN z3 listopada 2010 r. (sygn. akt I PK 93/10).

czytaj więcej »

Projekt: Podatnicy, którzy ujawnią samodzielnie zaległości podatkowe w ciągu 6 miesięcy i uiszczą zaległe sumy, zapłacą o połowę niższe odsetki od zaległości podatkowych. Będą także zmiany w interpretacjach podatkowych.

czytaj więcej »

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący terminowych umów o pracę. Pracowała nad nim Podkomisja Stała ds. Rynku Pracy.

czytaj więcej »

Projekt: Zasiłki opiekuńcze dla ojców, nowy sposób obliczania podstawy wymiaru świadczeń dla przedsiębiorców oraz e-zwolnienia to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy chorobowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel