WYDANIE ONLINE

Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku. Nie dotyczy to jednak wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

czytaj więcej »

Koszty świadczenia w postaci szczepień ochronnych zasadniczo stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. Jeśli nie korzysta on ze zwolnienia od podatku, należy go doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym dokonano świadczenia, tj. wtedy gdy pracownik został zaszczepiony.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca nie dostosuje się do obowiązujących terminów przekazania środków, inspektor pracy może nałożyć na niego karę grzywny. Firma nie będzie mogła również wpisać spóźnionych odpisów w koszty uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Kiedy dochodzi do przekroczenia normy dobowej, a kiedy tygodniowej? Jakie dodatki przysługują z tytułu tych przekroczeń? Jak ustalić przekroczenie czasu pracy w systemie równoważnym? Jak rozliczyć czas pracy w niedziele i święta? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik teatru przebywa w pracy w sobotę i niedzielę po 5 godzin. Ile w zamian powinien otrzymać czasu wolnego? Powinien to być cały dzień, czy tylko te kilka godzin?

czytaj więcej »

Od 1 września działają centra obsługi, dzięki którym podatnicy mogą m.in. składać deklaracje podatkowe niezależnie od miejsca zamieszkania. W całym kraju będzie działać 50 takich centrów.

czytaj więcej »

Połowę okresu wypowiedzenia, do której pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i/lub pracy, wyznacza moment przypadający w połowie okresu liczonego od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym do upływu (końcowej daty) okresu wypowiedzenia, który przypada odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Chodzi o wypowiedzenie zmieniające złożone przez pracodawcę na podstawie art. 42 § 3 kp. Wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy MP iPS z 14 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »

Już wkrótce osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły już liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka wysoką składkę na ubezpieczanie chorobowe opłacały jedynie przez krótki okres. Zmiana miała obowiązywać od 1 listopada, ale jej termin zostanie przesunięty.

czytaj więcej »

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przepisy nie upoważniają komornika do otrzymania numeru rachunku bankowego dłużnika od jego pracodawcy.

czytaj więcej »

Pracownik ojciec może obecnie przejąć część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez pracownicę, po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni tego urlopu po porodzie. Chodzi o pracownicę, która porzuciła dziecko lub legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

czytaj więcej »

Od nowego roku dłuższy rodzicielski zamiast dodatkowego macierzyńskiego będzie przysługiwał bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Oboje rodzice ubezpieczeni z dwóch różnych tytułów, z których jeden jest tytułem pracowniczym, będą mogli skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem. Z kolei dłuższy urlop ojcowski będzie przysługiwał do ukończenia przez dziecko 2. roku życia.

czytaj więcej »

Pobraną zaliczkę na podatek płatnik powinien przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym ją pobrano, czyli „zatrzymano” celem przekazania. Termin ten dotyczy też tych podmiotów, które przekazują zaliczki na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 sierpnia 2015 r. (sygn. IBPB -2-1/4511-141/15/MK )

czytaj więcej »

wiper-pixel