WYDANIE ONLINE

Od 2 stycznia 2016 r. zarówno pracownik – rodzic, jak i ubezpieczony – rodzic będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego. Zmiany w wypłacaniu zasiłków mają związek z nowymi uprawnieniami rodzicielskimi, które zaczynają wtedy obowiązywać.

czytaj więcej »

wiper-pixel