WYDANIE ONLINE

Ubezpieczonym opłacającym składkę na ubezpieczenie chorobowe – zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie przysługują świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek macierzyński. Przysługuje on pracownikom rodzicom korzystającym z urlopów związanych z wychowywaniem dzieci: urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego czy też urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Aby go otrzymać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

czytaj więcej »

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w częściach bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego

czytaj więcej »

wiper-pixel