WYDANIE ONLINE

Ochronie przed potrąceniami podlegają nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także premie, dodatki czy nagrody. Jednak nie każde świadczenie jest chronione tak samo. Podobnie jak nie identycznie jest chroniona każda umowa zlecenia. Jednak aby przy umowie zlecenia można było stosować ograniczenia w egzekucji, muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki. Sprawdźmy, jakie.

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu 2016 roku pracownikowi przechodzącemu na emeryturę została wypłacona odprawa emerytalno-rentowa w kwocie 4.398,66 zł (netto). Oprócz tego świadczenia pracownik otrzymał też wynagrodzenie w wysokości 2.124,64 zł (netto). Osoba ta ma zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu mieszkaniowego na kwotę 56.789 zł. Czy dokonując potrąceń, powinniśmy uwzględnić również odprawę emerytalną, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy nienazwanej) nie jest wynagrodzeniem za pracę, wobec czego nie podlega ochronie przed potrąceniami wynikającymi z Kodeksu pracy. Jeśli jednak umowa cywilnoprawna jest jedynym lub głównym źródłem utrzymania, wykonawcy tej umowy nie można pozbawić całości świadczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Razem z wynagrodzeniem za pracę (w kwocie 3.221,12 zł netto) pracownikowi wypłacony zostanie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 1.244,44 zł (netto). Osoba ta ma zajęcie komornicze z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 9.876,44 zł. Czy zajęcie to obejmuje także wspomniany ekwiwalent?

czytaj więcej »

wiper-pixel