WYDANIE ONLINE

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę chciałby, aby świadczył on pracę już od 1. dnia zatrudnienia. Niestety nie zawsze się to udaje. Pracodawcy zadają sobie wtedy pytanie: czy taki pracownik może chorować, skoro nie przepracował nawet jednego dnia. Otóż może, jednak nie zawsze będzie to świadczenie płatne.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2016 r. zmieniły się warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Stosujemy także nowe terminy składania i wzory miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują ogłoszone przez ministra rodziny i pracy nowe wzory dokumentów (informacji, deklaracji i ewidencji) dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Sprawdź, co się w nich zmieniło.

czytaj więcej »

PROJEKT: Pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa zostaną uzależnione m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych. Na nowo określone zostaną również zasady wypłaty odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji.

czytaj więcej »

Od 1 lipca pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne muszą szczegółowo dokumentować prawo do przyznania obniżenia wpłat i wypełniać więcej druków dla PFRON. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, przygotowując nową informację dotyczą kwot obniżenia.

czytaj więcej »

Od 7 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa o Radzie Mediów Narodowych, której członkom przyznano wynagrodzenie i inne świadczenia. Zmianie uległa więc także ustawa o PIT. Sprawdź, w jakim zakresie.

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo finansować dla swoich pracowników zajęcia sportowe ze środków ZFŚS. W takim przypadku po stronie pracowników nie wystąpi przychód ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 lipca 2016 r. (sygn. 1061-IPTPB1.4511.437.2016.1.SJ)

czytaj więcej »

Najwięcej problemów przysparzają specjalistom działów płac źle wypełnione przez pracowników oświadczenia. Pracownicy nie zawsze znają cel pytań i znaczenie druku, który otrzymują do wypełnienia. Dlatego nie należy poprzestawać na stwierdzeniu, że otrzymaliśmy PIT-2 czy oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów – warto ten dokument przeczytać.

czytaj więcej »

Zwolnienie z opłacania składek na FP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. I obejmuje wszystkie wypłaty dokonane w okresie, w którym zwolnienie przysługuje – bez względu na to za jaki okres są one należne. są jednak przypadki szczególne, gdy pojawiają się wątpliwości, czy za daną osobę musimy płacić te składki. Kilkanaście takich przypadkach znajdziesz w tym tekście.

czytaj więcej »

wiper-pixel