WYDANIE ONLINE

Wydawałoby się, że wobec postępu techniki, licznych, dostępnych na rynku programów komputerowych, praca związana z naliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń ogranicza się do wprowadzenia danych do komputera, wykonania odpowiednich operacji i wydrukowania kilku dokumentów. Z całą pewnością obliczanie płac przy użyciu programu komputerowego ułatwia realizację zadań związanych z wynagrodzeniami. Komputer nie zastąpi jednak znajomości często zmieniających się przepisów, stawek i zasad określających proces naliczania wynagrodzeń. Dlatego też warto zapoznać się z instrukcją, jak krok po kroku dokumentować wypłatę wynagrodzeń, aby ZUS i skarbówka nie nakazały robić korekt.

czytaj więcej »

wiper-pixel