WYDANIE ONLINE

Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że od 1 stycznia 2017 r. zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia i inne nowe rozwiązania. Jeśli będziemy potrafili właściwie podpisać umowę w zależności od tego, czy powinna być zleceniem, czy umową o dzieło, unikniemy korekt do ZUS.

czytaj więcej »

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie można jednoznacznie powiedzieć, że w umowie o dzieło nie można wskazać miejsca, w jakim będzie ono wykonywane. W umowie cywilnoprawnej można wskazać miejsce wykonywania zadania, chociaż wydaje się, że jest to tylko element charakterystyczny dla stosunku pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel