WYDANIE ONLINE

Dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie 2 zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżka płacy minimalnej o 150 zł oznacza wyższe składki i świadczenia pracownicze. Zmieni się także rozliczanie zleceń. W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące płacy minimalnej w 2017 roku. Dowiesz się m.in.: które składniki pensji wliczamy w 2017 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, ile w 2017 roku wynoszą kwoty wolne od potrąceń dla pełno- i niepełnoetatowców, jak w 2017 roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku,

czytaj więcej »

wiper-pixel