WYDANIE ONLINE

Od początku 2016 roku zaczęły obowiązywać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zwolnienia). Na razie obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 5 pracowników. Natomiast już teraz mogą z nich także korzystać pracodawcy, u których pracuje mniej niż 5 pracowników. Obowiązek ten będzie dotyczył każdego pracodawcy już od 1 stycznia 2018 r. Sprawdźmy w takim razie co z tradycyjnym drukiem zwolnienia lekarskiego, czy nadal ono nas obowiązuje i czy będzie usprawiedliwiać naszą nieobecność w pracy.

czytaj więcej »

Mimo że powszechną praktyką stało się wypłacanie wynagrodzeń na rachunek pracownika, przepisy nadal wymagają dla tego sposobu rozliczenia uprzedniej zgody zatrudnionego. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

czytaj więcej »

Pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenia za miesiąc bieżący do 10. dnia następnego miesiąca, bardzo często zastanawiają się jak tego prawidłowo dokonać na przełomie roku, tj. w przypadku wynagrodzenia za grudzień płatnego do 10 stycznia roku następnego. Obawy te dotyczą rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego, kwot wolnych od potrąceń, wynagrodzenia minimalnego.

czytaj więcej »

Nie 50, a zaledwie 10 lat – przez taki okres od dnia zwolnienia pracownika pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Dodatkowo stanie się możliwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej wyłącznie w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Wydruki zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, generowane za pomocą Platformy Elektronicznej ZUS, będą równoważne wystawianym przez ZUS papierowym zaświadczeniom. Przygotowywana przez ministerstwo pracy zmiana ma umożliwić wykonawcom posługiwanie się wydrukami takich zaświadczeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

czytaj więcej »

Nawet 50 tys. firm zatrudniających poniżej 50 pracowników może zostać od przyszłego roku zwolnionych z obowiązku tworzenia ZFŚS, a także zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania. Rząd przyjął bowiem projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. To pierwszy z ośmiu projektów, który przygotowany został w ramach prac nad tzw. pakietem „100 zmian dla firm”).

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że pracownik nie rozliczył się z pobranych narzędzi nie wydaliśmy mu świadectwa pracy. Obecnie osoba ta wystąpiła do nas z żądaniem wypłacenia kwoty 3 tys. zł tytułem odszkodowania za niewydanie w terminie wspomnianego dokumentu. Czy odszkodowanie takie powinniśmy wypłacić, jeśli były pracownik nadal nie rozliczył się z nami z pobranego sprzętu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie 4 godzin wolnego tytułem opieki nad małoletnim dzieckiem. Czy możemy udzielić takiego zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: W roku bieżącym po raz pierwszy zatrudniliśmy tzw. pracowników sezonowych. Z uwagi na to, że jesteśmy jednostką budżetową w firmie wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czy osobom tym przysługuje wspomniane wynagrodzenie, jeśli w roku bieżącym przepracują tylko 4 miesiące, a jeśli tak, to kiedy je wypłacić oraz jak obliczyć należną kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z uchwałą SN z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 18/15) w sytuacji, gdy zakład pracy wypłacił pracownikowi w jednym miesiącu: wynagrodzenie zasadnicze – 200 zł brutto, dodatek za wysługę lat podlegający oskładkowaniu – 40 zł brutto, zwolniony z ozusowania dodatek za wysługę lat należny za okres pobierania zasiłku chorobowego – 560 zł brutto, zasiłek chorobowy – 2.240 zł brutto. Czy koszty uzyskania przychodu przysługujące w kwocie 111,25 zł należy zastosować przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia ozusowanego, czy też może od dodatku wolnego od składek ZUS?

czytaj więcej »

Zbliża siętermin rozliczeń podatkowych za 2016 rok. Pamiętajmy, że pracownik zajmujący się kadrami, płacami czy księgowością na umowę o pracę czy zlecenie odpowiada za pracę przed kierownikiem jednostki, w której pracuje (pracodawcą, zleceniodawcą). W kolejnych numerach wypełnimy z państwem poszczególne formularze podatkowe, w tym numerze sprawdźmy, o jakich zmianach musimy wiedzieć.

czytaj więcej »

Od 19 listopada 2016 r. obowiązują przepisy określające zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy ono niektórych świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel