WYDANIE ONLINE

Jeśli płatnik nie dokonuje rocznego rozliczenie podatku podatnikowi, który spełnia warunki do takiego rozliczenia, wówczas obowiązkiem płatnika jest wystawienie imiennej informacji PIT-11. Oto praktyczne wskazówki, w jaki sposób wystawić ten formularz.

czytaj więcej »

W poprzednich numerach pisaliśmy o konsekwencjach wprowadzenia nowych zasad ustalania kwoty wolnej od podatku w 2017 roku. W tym numerze na prośbę Czytelników zamieszczamy ważny dokument.

czytaj więcej »

Ochrona pracownika – działacza związkowego, po zakończeniu przez niego funkcji związkowej może zostać ustalona na podstawie kilku następujących po sobie uchwał związku zawodowego, którego jest członkiem. W takim przypadku okresy ochronne wynikające z tych uchwał sumują się i od tej sumy okresów ustalić należy dodatkową ochronę wynikającą z art. 32 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2016 r. (sygn. akt II PK 311/15)

czytaj więcej »

Brak obowiązku uzasadnienia dla wypowiedzenia umów o prace na czas określony nie jest problemem prawnym, uzasadniającym zmiany w prawie. Wyrok Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2016 r. (sygn. akt I PK 241/15)

czytaj więcej »

Przepisy będące podstawą wypłat ryczałtów za noclegi kierowców w kabinach ich samochodów są niezgodne z konstytucją w odniesieniu do kierowców w transporcie międzynarodowym. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. (sygn. akt K 11/15)

czytaj więcej »

Ochrona pracownika – działacza związkowego, po zakończeniu przez niego funkcji związkowej może zostać ustalona na podstawie kilku następujących po sobie uchwał związku zawodowego, którego jest członkiem. W takim przypadku okresy ochronne wynikające z tych uchwał sumują się i od tej sumy okresów ustalić należy dodatkową ochronę wynikającą z art. 32 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2016 r. (sygn. akt II PK 311/15)

czytaj więcej »

Zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego przeciwko pracownikowi (który wyrządził szkodę) i pracodawcy (który sprawcę szkody zatrudniał) po upływie 3 lat, czyli po przekroczeniu terminu przedawnienia, nie powoduje możliwości żądania odszkodowań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Uchwała Izby Cywilnej SN z 8 listopada 2016 r. (sygn. akt III CZP 67/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Do końca października pracownik miał przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności. W listopadzie przedłożył nam kolejne orzeczenie – tym razem przyznające lekki stopień na okres dwóch lat. Czy zmiana stopnia niepełnosprawności będzie miała wpływ na dodatkowe uprawnienia pracownicze przysługujące tej osobie w roku bieżącym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona w dziale księgowości przyniosła zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Podczas pracy osoba ta korzysta z komputera stacjonarnego. Czy w związku z otrzymanym zaświadczeniem powinniśmy przesunąć ją do innej pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W roku bieżącym po raz pierwszy zatrudniliśmy tzw. pracowników sezonowych. Z uwagi na to, że jesteśmy jednostką budżetową w firmie wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czy osobom tym przysługuje wspomniane wynagrodzenie, jeśli w roku bieżącym przepracują tylko 4 miesiące, a jeśli tak, to kiedy je wypłacić oraz jak obliczyć należną kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie przeprowadzane będą zwolnienia grupowe. Czy z uwagi na to możemy skrócić obowiązujące pracowników okresy wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Właściwe rozliczenie urlopu wypoczynkowego komplikują różnego rodzaju sytuacje, jak chociażby zwolnienie ze świadczenia pracy, nieobecności, choroba czy urlop bezpłatny. Oto praktyczne przykłady, które krok po kroku pokazują, jak mogą państwo sobie radzić w takich przypadkach w swojej codziennej pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel