WYDANIE ONLINE

W wyroku z 10 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy uznał stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania wynagrodzenia muzyka orkiestry zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. Co prawda wyrok SN jest wiążący tylko w tej konkretnej sprawie, jednak powinien wyczulić instytucje artystyczne na to, jak ważne jest sprecyzowanie przedmiotu umowy oraz określenie pól eksploatacji, na jakich przenoszone są prawa do artystycznego wykonania lub na których ustanawiane jest prawo do korzystania z artystycznego wykonania (licencja).

czytaj więcej »

Wydawać by się mogło, że minimalna stawka godzinowa nie jest niczym nowym, skoro od 2003 roku stosujemy minimalne wynagrodzenie za pracę, jednak okazuje się, że ta nowa formuła gwarantowanej płacy dla „nie-pracowników” stała się ogromnym zaskoczeniem i problemem dla wielu zakładów pracy. Oto praktyczne porady, które pomogą pracodawcom w codziennych rozliczeniach.

czytaj więcej »

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wypełniamy obecnie na nowym druku – ORD-IN(8) i wysyłamy go tylko do jednego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a nie – jak wcześniej – do jednego z 5 dyrektorów izb skarbowych

czytaj więcej »

Pomiędzy październikiem a grudniem 2017 roku dotychczasowy system poboru składek, oparty na czterech centralnych rachunkach składkowych, zostanie zastąpiony systemem indywidualnych rachunków generowanych dla płatników składek bezpośrednio przez ZUS. Dzięki temu zostanie usprawniona identyfikacja dokonywanych wpłat.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka, w celu zmniejszenia wskaźnika absencji chorobowej swoich pracowników, finansuje im pakiety medyczne (o wartości 100 zł miesięcznie za osobę), które obejmują zarówno profilaktyczną opiekę zdrowotną (medycyna pracy), jak i pozostałe świadczenia. Koszt profilaktyki z zakresu medycyny pracy w abonamencie wynosi 30 zł, natomiast pozostałe świadczenia zostały wycenione na 70 zł. Pakiety nie są współfinansowane przez pracowników, zatem kwota 70 zł podlega oskładkowaniu. Jedna z pracownic spółki od 21 stycznia przebywa na urlopie macierzyńskim. Jak rozliczyć przysługujące jej świadczenia medyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Piotr S. jest pełnoetatowym pracownikiem otrzymującym za pracę co miesiąc stałe wynagrodzenie składające się z pensji zasadniczej w wysokości 2.800 zł brutto i regulaminowej premii wynoszącej 400 zł. W styczniu 2017 r. z powodu grypy jelitowej chorował on przez 5 dni. Za czas tej niedyspozycji zdrowotnej otrzymał wynagrodzenie chorobowe, które skalkulowano następująco: [(2.800 zł + 400 zł) – 13,71% z racji składek ZUS ] × 12 mies. : 12 = 2.761,28 zł, 2.761,28 zł × 80% = 2.209,02 zł, 2.209,02 zł : 30 = 73,63 zł (stawka dzienna chorobówki), 73,63 zł × 5 dni = 368,15 zł. W lutym 2017 r. Piotrowi S. przyznano podwyżkę płacy zasadniczej w kwocie 500 zł, z wyrównaniem od 1 października 2016 r. Czy przyznanie pracownikowi podwyżki z datą wsteczną powinno mieć przełożenie na wysokość świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę zlecenie z osobą na wykonanie określonych czynności . W umowie jest zapis, że pracodawca zobowiązuję się do wypłaty co miesiąc należności z tytułu przejazdów lokalnych i zamiejscowych związanych z realizacją umowy na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu i stawkę za 1 km w wysokości 0,8358 zł. Czy należność z tytułu ww. przejazdów podlega opodatkowaniem podatkiem od dochodów osobistych?

czytaj więcej »

Pokrywanie przez pracodawcę kosztów szczepień przeciw grypie, do których nie jest zobligowany przepisami prawa (przede wszystkim BHP) stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r. (sygn. 1462-IPPB2.4511.768.2016.1.MG)

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik na zwolnieniu lekarskim z tytułu jednej choroby w 2016 r. przebywał 182 dni, następnie bezpośrednio po tym okresie wykorzystał 3 miesięczne świadczenie rehabilitacyjne, które zakończył 11.02.2017r. Bezpośrednio po tym terminie dostarczył do zakładu kolejne zwolnienie lekarskie od 12.02.2017 r. do 20.02.2017 r. Czy w przedstawionej sytuacji możemy z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę, i czy dostarczenie do zakładu przez pracownika nowego zwolnienia lekarskiego po wyczerpaniu wspomnianego okresu zasiłkowego i świadczenia rehabilitacyjnego było zasadne.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik polskiej firmy rozliczającej delegacje według zasad stosowanych w budżetówce, wysłany został w 10-dniową podróż służbową do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w czasie której 2 razy spożywał obiad podczas przelotów samolotem. Czy w związku z tym należy obniżyć jego dietę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jednostki budżetowej miała przyznany dodatek specjalny ma okres 01.03.2016 do 30.11.2016 z tyt. zwiększonych obowiązków. Dodatek specjalny jest pomniejszany za czas choroby oraz wliczany do podstawy chorobowego. W lutym 2017 pracownica przedstawiła zwolnienie chorobowe. Czy do podstawy wynagrodzenia za czas choroby wliczać dodatek specjalny za okres od 01.03.2016 do 30.11.2016?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2016 r. zawierał z własnym pracownikiem umowy zlecenia na okresy miesięczne. Następnie po przerwie zawarł umowy zlecenia na cały grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. Pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby od 23 stycznia do 3 lutego 2017 r. (12 dni). Czy w podstawie należnego z tego tytułu pracownikowi świadczenia chorobowego powinno się uwzględnić wynagrodzenie za zlecenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel