WYDANIE ONLINE

W tym numerze proponujemy Państwu kilkanaście wartościowych tabel, dzięki którym szybko i właściwie można rozliczyć dany składnik wynagrodzenia na liście płac oraz z urzędem skarbowym i ZUS.

czytaj więcej »

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi zawsze, gdy w trakcie zatrudnienia nabył on prawo do urlopu, ale go faktycznie nie wykorzystał. Brak możliwości wykorzystania urlopu w naturze generuje automatycznie prawo pracownika do roszczenia o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego – nawet w sytuacji, gdy umowa o pracę została z nim przez pracodawcę rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika (na podstawie art. 52 kp) albo gdy wygasła na skutek 3-miesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej tymczasowym aresztowaniem pracownika (art. 66 § 1 kp). Sposób i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie ma żadnego znaczenia, pracownik, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w przysługującym mu wymiarze w trakcie trwania stosunku pracy musi otrzymać stosowną pieniężną rekompensatę za to uprawnienie pracownicze do wypoczynku.

czytaj więcej »

wiper-pixel