WYDANIE ONLINE

Dla konkurencji nie ma znaczenia, że pracownik, który przekazuje wiedzę o swoim pracodawcy, jest zatrudniony na umowę zlecenia. Dla pracodawcy, który ma takiego nielojalnego zleceniobiorcę, jest to bardzo groźne. Dlatego warto się przed tym zabezpieczyć.

czytaj więcej »

Od 2 października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił 9 nowych wniosków rentowych i emerytalnych. Sprawdź, które druki się zmieniły.

czytaj więcej »

Podstawa naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. pozostanie na niezmienionym poziomie. Wynika tak z projektu tzw. ustawy okołobudżetowej, nad którym trwają obecnie konsultacje.

czytaj więcej »

Jeżeli dłużnik składek ZUS przeniesie składniki swojego majątku na osobę trzecią, ZUS ma prawo egzekwować składki także i od tej osoby trzeciej. Musi jednak wykazać, że czynność prawna między dłużnikiem a tą osobą była dokonana w celu uniknięcia zapłaty składek. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 2017 r. (sygn. akt V CSK 664/16)

czytaj więcej »

Korzystanie przez pracodawcę z pracy swoich pracowników poza normalnymi godzinami pracy zawsze powoduje konieczność objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi, jako pracowników, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy są zatrudnieni i czy formalnie umowy dotyczące zatrudnienia podpisał z tymi pracownikami inny podmiot. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2017 r. (sygn. akt I UK 370/16 i I UK 383/16)

czytaj więcej »

Główny i dominujący wspólnik w spółce kapitałowej nie może być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 2017 r. sygn. III UK 190/16

czytaj więcej »

Pytanie: Ze złożonego oświadczenia wynika, że we wrześniu br. pracownik zatrudniony jeszcze w innej firmie na część etatu przekroczy roczną podstawę składek emerytalno-rentowych. Jak ustalić podstawę wymiaru składek w tym miesiącu, aby nie doszło do ich nadpłaty? Czy powinniśmy zażądać od pracownika zaświadczenia drugiego pracodawcy potwierdzającego osiągnięte przez tę osobę dochody?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie zakupiono nową centralę, która nagrywa przebieg rozmów wychodzących i przychodzących prowadzonych przez pracowników. Przed rozmową pojawia się informacja, że będzie ona nagrywana. Czy jest to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?

czytaj więcej »

Polski pracodawca dający zatrudnienie cudzoziemcom, musi liczyć się z wieloma formalnościami i obowiązkami Spośród nich szczególnie ważne są te względem ZUS i organów skarbowych. W związku z tym  zakład pracy powinien zadbać o uzyskanie od obcokrajowca określonych dokumentów, które umożliwią zgodne z prawem rozliczanie podatkowo-składkowe przyznawanych mu świadczeń.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT, w którym przewidziano podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku, zwiększenie limitu kosztów autorskich z tytułu prac twórczych oraz podniesienie limitów zwolnień podatkowych m.in. dla zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

czytaj więcej »

wiper-pixel