WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie warunki musi spełnić pracodawca aby skorzystać z możliwości zatrudnienia pracowników sezonowych lub krótkoterminowych. W tekście znajdziesz praktyczne wskazówki, jak uzyskiwać zezwolenia na pracę dla takich pracowników. Ale uwaga! Upewnij się także, czy w Twojej branży będziesz mógł ich zatrudniać.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące pracy sezonowej skorelowane są także ze zmianami dotyczącymi pracy krótkoterminowej. Dotychczas podejmowanie takiej pracy przez obywateli 6 państw nienależących do wspólnot europejskich tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy było dozwolone bez zezwolenia na podstawie § 1 pkt 20 rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 588).

czytaj więcej »

wiper-pixel