WYDANIE ONLINE

Zatrudniając osoby na umowę zlecenie należy bardzo dokładnie analizować zapisy tworzonych umów. Nieodpowiednio sformułowane, mogą narazić zatrudniającego na zarzuty celowego zawarcia umowy zlecenie zamiast umowy o pracę, co może spowodować postępowania sądowego i wysokie kary. Sprawdź, jak się przed tym uchronić.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń pracodawców. Powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku przestanie obowiązywać górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, ZUS udostępnił 9 nowych, uproszczonych formularzy zasiłkowych. Jeden z nich dotyczy wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Sprawdźmy, jakie nowe wzory formularzy wprowadzono, a które zostały zaktualizowane lub wycofane.

czytaj więcej »

Sprawdź, ile ma wynosić w 2018 r. kwota wolna od podatku i jak pracodawca będzie liczyć zaliczki na podatek swoim pracownikom i współpracownikom.

czytaj więcej »

Nie będzie zmian w zakresie terminu wypłaty pensji nauczycielskich – zdecydował Sejm w toku prac nad projektem przepisów o finansowaniu zadań oświatowych.

czytaj więcej »

Prace wykonywane według określonego projektu, które mają przynieść ustalony w tym projekcie efekt czy rezultat, powinny być kwalifikowane jako umowa o dzieło, a nie zlecenie, gdyż na podstawie projektu można ocenić końcowy przedmiot umowy. Wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 2017 r. (sygn. akt III UK 226/16)

czytaj więcej »

Pytanie: Od kilkunastu dni pracownik nie pojawia się w pracy. Z informacji uzyskanych od innych pracowników wynika, że wyjechał do pracy w Niemczech. W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z tą osobą, aby uniknąć ewentualnych zastrzeżeń ze strony PIP? Nadmieniam, że osoba ta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik „przyłapany” na piciu alkoholu w pracy następnego dnia otrzymał zwolnienie lekarskie, które jest systematycznie przedłużane. Czy możemy ukarać go naganą oraz karą pieniężną podczas pobytu na wspomnianym zwolnieniu, czy też musimy poczekać na jego powrót do firmy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam problem z interpretacją zmienionego regulaminu premiowania pracowników działu sprzedaży. Prowizja przysługująca pracownikowi za dany okres rozliczeniowy, w wysokości ustalonej zgodnie z poziomem realizacji celów według zasad określonych w niniejszym dokumencie. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego uwzględnia się prowizję wypłacaną pracownikowi (art. 41 ust. 1 ustawy chorobowej). Czy taka definicja wskazuje na to, że mam wliczać premie do podstawy zasiłku chorobowego? Czy należy go wliczać w kwocie wypłaconej bez uzupełniania? Pracownicy handlowi sprzedają usługi długoterminowe. Kolejne pytanie: czy jest prowizja miesięczna czy kwartalna jeżeli jest rozliczana ostatecznie na koniec kwartału, a za poszczególne miesiące płacone są zaliczki do premii?

czytaj więcej »

W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy będą musieli niektórym pracownikom podwyższyć zarobki. Warto przy tym skorzystać z poniższego zestawienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel