WYDANIE ONLINE

Stosowanie autorskich kosztów m.in. w odniesieniu do pracownika wymaga odpowiedniego udokumentowania. Przepisy niestety nie wskazują, jakie dokumenty będą wystarczające, jednak – jak wynika z coraz bardziej restrykcyjnych interpretacji podatkowych – same zapisy w umowie o pracę należy uznać za niewystarczające. Bezsprzecznie pracownik nie może zrezygnować z przysługujących mu kosztów uzyskania przychodu, a kosztów w wysokości 50% nie można stosować w odniesieniu do należności za nieobecności w pracy i składników, które nie są związane z pracami o charakterze twórczym.

czytaj więcej »

Obecnie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

czytaj więcej »

Zwiększono minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowychzatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowością jest również kwotowy sposób ustalania dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

czytaj więcej »

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą do pierwszego składnego w 2018 r. wniosku o refundację składek ZUS lub jego korekty powinna dołączyć dodatkowy formularz – informuje PFRON.

czytaj więcej »

W 2018 r. święto Trzech Króli przypada w sobotę. Pracodawca, u którego wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy są soboty, powinien udzielić z tego tytułu pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.

czytaj więcej »

W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli – wynika z opracowanego na przyszły rok programu działania PIP. Wśród nowych zadań inspekcji znajdą się m.in. kontrole wynikające z planowanych ograniczeń w handlu w niedzielę. Po raz pierwszy w całym kraju PIP zamierza również przeprowadzić analizę stanu zaległości urlopowych w jednostkach samorządowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się wysokość opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz w związku ze złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

czytaj więcej »

Przepisy nie precyzują początku i końca drogi do pracy lub z pracy. A ma to istotne znaczenie, gdyż może decydować o wysokości świadczeń przysługujących pracownikowi na skutek zaistniałego wypadku, który wydarzy się poza miejscem zatrudnienia. Sprawdźmy zatem, jakie jest stanowisko resortu pracy.

czytaj więcej »

Pracodawcy coraz częściej zapewniają swoim pracownikom możliwość korzystania z różnych benefitów, takich jak karty sportowe czy opieka medyczna. Zdarzają się różne sytuacje, które wymuszają opłacenie składek ZUS z tych świadczeń, bardzo często wtedy kiedy już nie powinny być wymagane.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na pełnym etacie z pensją 2.000 zł brutto. Firma – zgodnie z regulaminem wynagradzania – wykupuje dla pracowników ubezpieczenie medyczne, które współfinansuje z pracownikami, przy czym zatrudniony płaci symboliczna 1 zł za taki pakiet. Jak taka sytuacja powinna być ujęta na liście płac? W jakiej wysokości powinny być odprowadzone składki ZUS oraz podatek od pracownika przy założeniu, że wartość pakietu to 100 zł. Jak wyglądałyby te rozliczenia u zleceniobiorcy?

czytaj więcej »

Zleceniodawca wie o tym, czy umowa zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania, czy też nie. Wynika to ze złożonego przez zleceniobiorcę oświadczenia. Informacja ta jest przydatna np. przy dokonywaniu potrąceń komorniczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel