WYDANIE ONLINE

Do końca marca pracodawcy należący do sfery budżetowej mają obowiązek wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły. Dokonane pracownikom wypłaty muszą być we właściwy sposób rozliczone z ZUS. Sprawdźmy, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu do 28 lutego 2017 r. informację roczną za 2017 rok. Przekazuje ją na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego. Sprawdźmy, co taka informacja powinna zawierać i kto ją musi otrzymać.

czytaj więcej »

Od 1 lutego 2018 r. w każdej placówce ZUS płatnicy mogą korzystać z pomocy doradców płatnika składek. Na czym polega pomoc doradcy?

czytaj więcej »

Sporządzając dokumenty rozliczeniowe, płatnicy powinni pamiętać o ważnych zasadach. Oto praktyczna instrukcja, z której warto skorzystać.

czytaj więcej »

Pytanie: Będę wypłacać pracownikowi odprawę emerytalną i ekwiwalent urlopowy. W naszym regulaminie wynagradzania mamy zapis dotyczący premii:2. Pracodawca może przyznać pracownikom kwartalną regulowaną premię uznaniową w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego zapisanego w umowie o pracę. Premia przyznawana będzie na następujących warunkach:a. wielkość premii uzależniona jest od wyniku jaki Spółka osiągnęła zadany kwartał,b. dopuszcza się przyznawanie premii w przypadku wyniku ujemnego,c. premia wypłacana jest na koniec miesiąca następującego po kwartale za jaki jest należna,d. podstawą do naliczenia premii jest wynagrodzenie zasadnicze zapisane w umowie o pracę, jakie pracownik otrzymał w danym kwartale,e. wysokość premii dla poszczególnych pracowników uzależniona jest od efektów pracy.3. Premia opisana w pkt 2 jest premią uznaniową. Jeżeli w okresie rozliczeniowym pracownik nie świadczył pracy z powodu niezdolności do pracy, premia ulega zmniejszeniu.Czy powinnam taką premię wziąć do podstawy jako składnik zmienny przy wyliczaniu odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.200 zł 27. dnia każdego miesiąca. Dodatkowo 10. dnia każdego miesiąca dostaje dodatek za pracę w godzinach nocnych w kwocie np. 172 zł. Potrącenie komornicze dokonuję 27. dnia każdego miesiąca. Sumuję cały dochód i dokonuję potrącenia na rzecz komornika do wysokości kwoty wolnej od potrąceń. Nie wiem, czy robię to prawidłowo, biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie za godziny nocne nie wlicza się do minimalnej. Może nie powinnam brać tego wynagrodzenia (za noce) pod uwagę i dokonać potrącenia tylko z kwoty 2.200?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik ma wynagrodzenie godzinowo-akordowe. W styczniu otrzymał wynagrodzenie akordowe w wysokości 4.960 zł. Według jakiej metody ten składnik wynagrodzenia powinien być wliczany do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Czy powinnam go: wliczać, dopełniać według godzin, dopełniać według dni, wliczać w pełnej wysokości, wliczać jak wynagrodzenie zasadnicze.

czytaj więcej »

Dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zmiany obejmą także reguły przetwarzania danych osobowych pracowników. Sprawdźmy, jakie nowe obowiązki będą miały w związku z tym działy kadrowo-płacowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel