WYDANIE ONLINE

Zaletą dobrego i rzetelnego biura rachunkowego jest to, że pozwala ono przedsiębiorcy na skoncentrowanie się na prowadzonym przez niego biznesie, natomiast sprawy podatkowe pozostawia profesjonalistom. Nie zawsze jednak przedsiębiorca jest zadowolony ze współpracy, dlatego jest to odpowiedni moment by dokonać zmiany biura rachunkowego.

czytaj więcej »

Od 25 maja 2018 r. program kadrowo-płacowy będzie musiał lepiej chronić dane osobowe pracowników i osób współpracujących. Sprawdźmy zatem, jakie mechanizmy będziemy musieli wprowadzić w systemie informatycznym obsługującym działy kadrowo-płacowe w firmie.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. pracodawcy będą otrzymywać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać zarówno od strony samego lekarza, jak i od strony ubezpieczonego oraz płatnika składek.

czytaj więcej »

Różnicowanie płacy zasadniczej tylko ze względu na staż pracy czy doświadczenie zawodowe może być uznane za nierówne traktowanie pracowników. Chodzi o sytuację, gdy doświadczenie zawodowe nie jest elementem istotnym przy ocenie wykonywania zadań służbowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt II PK 22/17)

czytaj więcej »

Prawo do tajemnicy komunikowania się i zachowania poufności rozmów jest dobrem osobistym i nagrywanie czyjejkolwiek wypowiedzi – w tym także pracodawcy – bez jego wiedzy i zgody narusza te dobra osobiste. Chyba że dokonanie takich nagrań służy ochronie innych dóbr prawnie chronionych albo stanowi wypełnienie innych obowiązków przewidzianych prawem. Wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2018 r. (sygn. akt I CSK 292/17)

czytaj więcej »

Zakres obowiązków płatnika zatrudniającego cudzoziemca zależy od przedłożenia certyfikatu rezydencji i treści umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a brak obowiązku pobrania podatku nie zwalnia z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.358.2017.2.MT)

czytaj więcej »

Od stycznia 2018 r. na przelewie do ZUS podaje się łączną kwotę składek na ubezpieczenia. W deklaracji rozliczeniowej nie ma takiej kwoty, co oznacza, że trzeba sumować kilka kwot. Poza tym w programie Płatnik nie ma możliwości zrobienia przelewu. Oto jeden z wielu problemów, z którymi obecnie muszą sobie radzić płatnicy składek ZUS. Sprawdźmy, co radzi ekspert.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik bierze urlop na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Jest zatrudniony na umowie o pracę, kwota brutto wynosi 5.256 zł. Koszty autorskie przysługują mu od 60% kwoty brutto (pracuje na stanowisku redaktora). Urlop wypoczynkowy wziął od 1 do 16 lutego 2018 r. Urlop na przygotowanie do egzaminu radcowskiego od 18 lutego 2018 r. do 19 marca 2018 r., czyli 30 dni kalendarzowych. Co z kosztami 50-procentowymi? Jak sporządzić listę płac?

czytaj więcej »

Pytanie: Dzień dobry, czy mogłabym poprosić o Państwa interpretację dotyczącą rozliczania wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w prywatnej klinice, a dokładnie wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych ,jako odpowiedź na poniższe: Prywatna klinika świadcząca usługi medyczne i prowadząca szpital jednodniowy zatrudnia pielęgniarki na podstawie umów o pracę w następujący sposób: blok operacyjny- praca tylko i wyłącznie w dzień, asysta przy operacjach, część szpitalna- system pracy zmianowej, określony w umowie czas pracy to równoważny, praca świadczona również w porze nocnej. Czy godziny nocne wypracowane przez pielęgniarki powinny być rozliczane wg Kodeksu Pracy, czyli dodatek 20% minimalnej krajowej, czy tak jak mówi Ustawa o działalności leczniczej, a dokładnie jej art.99, czyli dodatek 65% wynagrodzenia zasadniczego? Czy taka prywatna działalność lecznicza, świadcząca swoje usługi również jako szpital jednodniowy podlega pod zapisy Ustawy z dnia 15.04.2011 z późniejszymi zmianami, w szczególności chodzi o rozliczanie wynagrodzeń?

czytaj więcej »

Pracownikom nierzadko oprócz obowiązkowych składników wynagrodzenia przewidzianych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych (takich jak np. Kodeks pracy), przysługują także dodatkowe elementy pensji. Niektóre z nich uzależnione są od stażu pracy. Mogą one być należne albo na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych (np. regulaminu wynagradzania) bądź przepisów dotyczących określonych grup zawodowych, (tzw. pragmatyk służbowych). W tym drugim przypadku chodzi np. o pracowników samorządowych, urzędników państwowych lub nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel