WYDANIE ONLINE

Pracodawcy wprowadzając konkretne zapisy do regulaminu wynagradzania powinni zadbać o to, by ich treść była zrozumiała i dogłębnie przemyślana. W przeciwnym razie mogą one być źródłem sporów i nieść za sobą skutki odmienne od zamierzonych. Oto praktyczne wskazówki, dzięki którym pracodawca uchroni się przed roszczeniami ze strony pracowników.

czytaj więcej »

Czas pracy to czas, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wypełniania umówionych zadań / obowiązków służbowych. Do jego prawidłowego zorganizowania lub rozliczania zazwyczaj wymagane są określone dokumenty. Sprawdźmy, jak je poprawnie wypełniać.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy urzędu miejskiego wykorzystują własne samochody do wykonywania zadań służbowych w ramach jazd lokalnych. Pracownicy nie odbywają podróży służbowych. Urząd Miejski zawiera z nimi umowę używania do celów służbowych samochodu osobowego pracownika, nie są to podróże służbowe. W zamian pracownicy dostają, ryczałt, czyli zwrot kosztów obliczany kilometrówką. Liczbę przejechanych kilometrów w ciągu miesiąca mnoży się przez stawkę wynikającą z rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. Czy taki ryczałt jest przychodem dla pracowników i trzeba go opodatkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możemy zawrzeć umowę o dzieło na opracowanie tekstu pt. „........” . Umowa byłaby zawarta na 4 miesiące a wynagrodzenie byłoby wypłacane w 4 ratach z częstotliwością wypłat raz w miesiącu. Oczywiście dzieło zostanie odebrane protokołem. Czy ZUS z uwagi na wypłaty za dzieło w ratach może zakwestionować taką umowę i uznać za umowę zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Do pracodawcy wpłynęło ZUS ZLA w formie elektronicznej. Pracownik woli jednak zamienić ZUS ZLA na urlop wypoczynkowy. Czy widząc że zwolnienie lekarskie jest w formie elektronicznej, można przychylić się do wniosku pracownika i uwzględnić urlop wypoczynkowy zamiast ZUS ZLA?

czytaj więcej »

Zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane przez lekarza, zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak również według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA, w formie papierowej jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 r. Od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy w liście obecności, która jest do wglądu tylko dla pracowników jednostki, można wskazać przyczynę nieobecności pracownika za pomocą symbolu (np. ch – chorobowe, uw – urlop wypoczynkowy itd.)? Czy podanie takich danych będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych?

czytaj więcej »

Od 1 marca 2018 roku podmioty prowadzące działalność handlową zostały zobowiązane do zmiany organizacji pracy pracowników i osób współpracujących, tak aby zapewnić im w 2018 roku drugą i trzecią niedzielę wolną, w 2019 roku pierwszą, drugą i trzecią a w roku 2020 każdą z nich. Nowe przepisy dokonały znaczącej zmiany w pojęciu pracy w niedzielę i święto – a dokładniej godzin pracy osób pracujących w placówkach handlowych w tych dniach. Sprawdźmy zatem, jak planować czas pracy na kwiecień, maj i czerwiec.

czytaj więcej »

wiper-pixel