WYDANIE ONLINE

Jeżeli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, można z nim zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W praktyce pracodawcy często mają wątpliwości związane nie tylko z właściwymi zapisami w umowie, ale i z obliczaniem należnego pracownikowi odszkodowania. Regulacja ustawowa jest bardzo skromna, a co za tym idzie − kluczowe znaczenie dla prawidłowego stosowania tej instytucji ma znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego. Poznaj zatem aktualne stanowisko sądu i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Dotychczas wysokość kwoty wolnej była ustalana poprzez odniesienie do kwot najniższych emerytur i rent.Od 1 lipca 2018 r. zasada ta ulega jednak zmianie.

czytaj więcej »

Prowadzenie nauki języka obcego powinno być kwalifikowane jako umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, niezależnie od sposobu prowadzenia nauki języka, także wówczas, gdy końcowym efektem tych zajęć ma być np. inscenizacja teatralna. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2018 r. (sygn. akt II UK 293/17)

czytaj więcej »

Pytanie: Wysyłamy pracowników zatrudnionych na etat w delegacje służbowe do Niemiec (na parę dni, przeważnie 5, od poniedziałku do piątku, raz lub dwa razy w miesiącu), są to Inżynierowie Systemowi, pracują w usługach informatycznych. Jak powinniśmy rozliczyć pracownika? Jeżeli z wypłaty z etatu wynika, że nie będzie otrzymywać najniższej krajowej płacy niemieckiej tj. 8,84 euro/1 godzinę pracy to czy należy wtedy podpisać z pracownikiem aneks zmieniający warunki płacy na czas tej delegacji? Jaki kurs należałoby przyjąć do rozliczeń? Czy oprócz wypłaty minimalnego wynagrodzenia należy wypłacić pracownikowi dietę? Czy oprócz formularza A1 do ZUS należy gdzieś jeszcze zgłosić pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wynagradzany stawką miesięczną 3000 zł w miesiącu maju 2018 r. przebywał 1 dzień na urlopie wypoczynkowym ( dzień 02.05.2018 – 8 godzin). Natomiast od 04.05. do 31.05.2018 przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik fizycznie nie przepracował ani jednego dnia za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który traktujemy jako czas nieefektywnie przepracowany. Pracownik otrzymał wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w kwocie 150 zł  tj. jeden dzień urlopu [3000- (3000:160x152)] oraz wynagrodzenie chorobowe za 28 dni ZLA. Czy powinien także otrzymać wynagrodzenie zasadnicze za pozostałe 2 dni wolne od pracy ( czyli święto 1 i 3 maja br.) ?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie zaliczenia niżej podanych świadectw pracy do stażu pracy i nagrody jubileuszowej. Niżej wymieniony pracownik, posiada dwa świadectwa pracy jedno rozwiązane bez wypowiedzenia art 52 paragraf 1 pkt1 Kp, drugie świadectwo pracy-służbowa wojskowa 16-02-1984 do 17-12-1985 r stosunek pracy wygasł w związku z nie podjęciem pracy po zakończeniu służby wojskowej. Powinnam zaliczyć do stażu pracy , ale czy powinnam zaliczyć do nagrody jubileuszowej, nie posiadamy wewnętrznego zapisu odnośnie takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Podróż służbowa przypadająca w trakcie godzin pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, jest wliczana do jego czasu pracy. Natomiast podróż, która odbyła się poza czasem pracy obowiązującym pracownika, nie zostanie wliczona do jego czasu pracy. Sprawdź na praktycznych przykładach, czy właściwie rozliczasz czas pracy w trakcie podróży służbowej.

czytaj więcej »

Regulaminu wynagradzania nie musi wprowadzać jedynie ten pracodawca, u którego warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (w zakresie i w sposób umożliwiający określanie na jego podstawie indywidualnych warunków umów o pracę) ustalono w układzie zbiorowym pracy albo który zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel