WYDANIE ONLINE

Warunki umowy o pracę w tym wysokość pensji pracodawca i pracownik kształtują samodzielnie. Wydawać by się mogło, że nikt nie może wtrącać się do tych wzajemnych uzgodnień. Jest jednak inaczej. Podmiotem, który może to zrobić, jest przede wszystkim ZUS. Sprawdź, co radzi sędzia, aby pracodawca uniknął decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku dla pracownika.

czytaj więcej »

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, pracodawca powinien przekazać pracownikowi informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Czy przekazaną pracownikowi klauzulę informacyjną powinniśmy przechowywać w aktach osobowych? Jeśli tak, to w której części akt?

czytaj więcej »

Wraz z wejściem w życie RODO miał ulec modyfikacji określony w Kodeksie pracy katalog danych osobowych, których ujawnienia może żądać pracodawca w związku z zatrudnieniem. Zmiana nadal jednak nie nastąpiła, a nowe przepisy o ochronie danych osobowych wzbudzają wątpliwości pracodawców, co do dopuszczalności pozyskiwania od zatrudnianych niektórych informacji. Dotyczy to np. pozyskiwania danych obejmujących imiona rodziców i wykazywania ich w świadectwie pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. z 50% kosztów autorskich mogą korzystać osoby wykonujące prace twórcze na rzecz teatrów, muzeów, konserwacji zabytków. Do tego przywileju mają prawo także twórcy literatury i utworów audialnych. Nowe przepisy weszły w życie 19 lipca 2018 r., ale na mocy przepisu przejściowego dotyczą dochodów od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

145,9 mld zł trafiło od stycznia do ZUS z wpłat ze składek przekazywanych przez przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki. To około 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z danych resortu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik miał zaplanowaną w harmonogramie pracę w sobotę w godzinach 14.30–22.30. W niedzielę pracodawca zlecił mu pracę od godziny 10.30 do 18.30. Jeżeli nie będzie możliwości oddania mu dnia wolnego za pracę w niedzielę, to jak rozliczyć jego pracę w tym dniu i w jakiej wysokości wypłacić mu dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam kilka wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Czy w kwestionariuszu osobowym i w kwestionariuszu ubezpieczeniowym należy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych? Czy w celu udzielenia urlopu okolicznościowego pracownik działu kadr może zażądać np. kopii aktu zawarcia małżeństwa, narodzin dziecka lub aktu zgonu?

czytaj więcej »

Pytanie: Świadczymy usługi z zakresu pośrednictwa pracy. Na zlecenie klientów podpisujemy kontrakty z pracownikami w imieniu pracodawcy lub podpisuje je pracodawca, ale umowy takie są przechowywane też w naszej firmie, podpisujemy z pracownikiem umowę o pośrednictwie. Jak długo mamy prawo przechowywać takie kontrakty oraz wszystkie dane osobowe pracowników?

czytaj więcej »

Były pracownik, mający zarejestrowaną jeszcze w okresie zatrudnienia działalność gospodarczą, od której nie odprowadzał składek ZUS, który po ustaniu zatrudnienia jest nadal niezdolny do pracy i pobiera zasiłek chorobowy, powinien mieć ustaloną wysokość zasiłku z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę uzyskanego od pracodawcy przed zachorowaniem. Pod warunkiem że nie będzie prowadził po ustaniu zatrudnienia działalności gospodarczej. Jeżeli mimo niezdolności do pracy, będzie ją kontynuował po zakończeniu umowy o pracę, utraci prawo do zasiłku. Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lipca 2018 r. (sygn. akt III UZP 2/18)

czytaj więcej »

Każdy rodzic korzystający z uprawnień związanych z urodzeniem się dziecka po dłuższym lub krótszym okresie nieobecności wraca do pracy. Stan, jaki zastaje w firmie, nie jest już zwykle taki sam jak wtedy, gdy udawał się na urlop. Pracodawca staje przed zadaniem zagospodarowania pracownika w zmienionych warunkach, a jego swobodę w tym zakresie ograniczają czasem przepisy chroniące pracownika – rodzica przed degradacją, w tym płacową.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić odzież roboczą lub ekwiwalent dla pracowników na stanowiskach sprzątaczka i pracownik gospodarczy? Czy może być taki zapis w zarządzeniu dotyczącego norm przydziału odzieży roboczej, zasad wydawania odzieży lub wypłacania: „Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 5, pracodawca zapewnia pranie odzieży roboczej w związku z tym nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.” Co w przypadku jeżeli taki ekwiwalent nie był wypłacany i nie była przydzielana odzież robocza?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na umowę o pracę od 19 grudnia 2017 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie od 27 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Od 11 do 18 grudnia 2017 r. zawarta była umowa zlecenia, w ramach której pracownica przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Z uwagi na brak 30-dniowego okresu ubezpieczenia pracownica w okresie 19 grudnia 2017 r. do 9 stycznia 2018. była w okresie wyczekiwania i nie przysługiwał jej zasiłek choroby. Z jakiego miesiąca należy przyjąć podstawę zasiłku przysługującego od 10 stycznia 2018 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel