WYDANIE ONLINE

Pełne dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzyma tylko pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały rok. Jeśli przepracował część roku, otrzyma trzynastkę proporcjonalną do okresu pracy – jeśli wynosi on co najmniej 6 miesięcy. Są też jednak wyjątki. Oto tekst, który pokazuje na przykładach, jak prawidłowo ustalić trzynastkę. Sprawdź i uniknij błędów.

czytaj więcej »

wiper-pixel