WYDANIE ONLINE

Ministerstwo pracy udostępniło 7 pomocniczych wzorów dokumentów dla pracowników i pracodawców, uwzględniając stan prawny obowiązujący od 4 maja 2019 r. wśród nich są nowe wzory kwestionariuszy osobowych. ale nie tylko.

czytaj więcej »

Ustawą wdrażającą RODO doprecyzowano reguły udostępniania i przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych na potrzeby przyznawania świadczeń ze środków świadczeń ZFŚS. Sprawdź, co dokładnie uległo zmianie.

czytaj więcej »

Ulga w PIT dla młodych pracowników do ukończenia 26. roku życia, zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatku pit – to zapowiadane przez rząd propozycje zmian w pit, które mają zostać wprowadzone w 2019 r. poznaj szczegóły planowanych zmian.

czytaj więcej »

Pośrednio dyskryminujący pracowników ze względu na ich wiek czy stan zdrowia, w tym niepełnosprawność, stanowią postanowienia aktu zakładowego, które przewidują brak prawa do określonych świadczeń ze stosunku pracy z powodu posiadania przez pracownika potencjalnych źródeł utrzymania w razie zwolnienia z pracy – takich jak emerytury czy renty. takie postanowienia są sprzeczne z Kodeksem pracy.

czytaj więcej »

pracodawca, który naruszył względem pracownika przepisy prawa pracy o rozwiązywaniu umowy o pracę, nie może się uwolnić od odpowiedzialności wobec pracownicy tylko przez zapłatę na jej rzecz zryczałtowanego odszkodowania.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik jeździ samochodem służbowym z miejsca jego parkowania albo garażowania do miejsca pracy nie jest to dla niego przychodem.

czytaj więcej »

część wynagrodzenia należna pracownikom z tytułu przeniesienia na pracodawcę prawa do rozporządzania utworem lub jego fragmentem stanowi zapłatę za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich przysługujących pracownikowi. do tego wynagrodzenia można zastosować koszty w wysokości 50% przychodu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę 19 marca 2019 r. Wcześniej pracował już w innych firmach (ok. 2 lata). Dostarczył zwolnienie lekarskie od 15 do 26 kwietnia 2019 r. Jak naliczyć wynagrodzenie za kwiecień?

czytaj więcej »

Pytanie: Gdzie powinny znajdować się oryginalne akta? Do tej pory znajdowały się w ośrodku kultury, ale od pewnego czasu urząd gminy naciska, że powinny znajdować się w gminie. Dyrektor jest powoływany przez wójta gminy, ale zatrudniany przez ośrodek kultury.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące delegacji służbowej i czasu pracy na wyjeździe. Jak rozliczyć czas pracy zatrudnionych w instytucji kultury pracowników będących na delegacji od piątku do niedzieli, którzy mają pod swoją opieką grupę młodzieży 24 godziny na dobę (np. wyjeżdżają w piątek o 6.00 rano, a powrót przewidziany jest na 23.00 w niedzielę). Zaznaczam, że pracownicy pracują na pełny etat od poniedziałku do piątku.

czytaj więcej »

Zleceniobiorca nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli nie zgłosi zleceniodawcy zmiany swojej sytuacji ubezpieczeniowej. to zleceniodawca musi dokonać odpowiednich korekt w ZUS i opłacić zaległe składki. płatnik może co prawda żądać od ubezpieczonego zleceniobiorcy zwrotu opłaconych składek ZUS, tych, które powinny być sfinansowane ze środków ubezpieczonego, jednakże jest to dobrowolne. sprawdź, jak się przed tym uchronić.

czytaj więcej »

wiper-pixel