WYDANIE ONLINE

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych polegają przede wszystkim na ponad dwukrotnym podniesieniu kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu uwzględnianych przy kalkulowaniu zaliczek na podatek, obniżeniu stawki podatkowej z 18 do 17%. Modyfikacje dotyczą także skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek. Sprawdź, jak poprawnie liczyć wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2019 r.

czytaj więcej »

Zerowy PIT obejmuje także przychody ze stosunku pracy pracownika-obcokrajowca. W 2019 r. płatnik, aby móc nie pobierać podatku od wynagrodzenia pracowniczego, musi dysponować oświadczeniem zatrudnionego potwierdzającym fakt spełniania przez niego warunków do korzystania z nowego zwolnienia z podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące umowy z osobą mającą obywatelstwo polskie, na stałe mieszkającą w Anglii, ale zatrudnioną przez firmę prowadzącą działalność i odprowadzającą składki oraz podatki w Polsce. Pracownica zajmuje się pisaniem artykułów do gazety i wysyła je do pracodawcy za pośrednictwem e-maila. Czy w tej sytuacji można zatrudnić pracownicę w oparciu na umowę o pracę bądź umowę zlecenia? Czy poprawne będzie odprowadzanie za nią składek ZUS w Polsce? Proszę o informację, jaki inny rodzaj współpracy można nawiązać z takim pracownikiem zgodnie z prawem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premię kwartalną faktycznie wypłaconą czy po uzupełnieniu? Premia jest wypłacana w miesiącu po zakończonym kwartale, np. w kwietniu za styczeń–luty–marzec i jest pomniejszana za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Czy tak samo jest w przypadku dodatku funkcyjnego i specjalnego? Czy liczy się fakt wypłaty w danym miesiącu, czy trzeba rozdzielać na składniki wynagrodzenia do poszczególnych miesięcy, np.premia wypłacona kwotowo za lipiec–sierpień–wrzesień, a do podstawy liczy się tylko wrzesień?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierownik działu technicznego, któremu podlegają pracownie: szewska, krawiecka, plastyczna, stolarnia, może otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? Praca w godzinach nadliczbowych kierownika działu technicznego polega na sprawowaniu nadzoru nad podległymi pracowniami.

czytaj więcej »

Od 7 listopada 2019 r. dojdzie do dużych zmian w zakresie rozpoznawania spraw cywilnych. Nie ominą też sądów pracy. Pracodawcy powinni być świadomi tych zmian, ponieważ niewiedza o nich może mieć bardzo negatywne skutki procesowe. Dotyczy to szczególnie udziału w posiedzeniu przygotowawczym. Sprawdź wszystkie nowości, na które musisz się przygotować.

czytaj więcej »

wiper-pixel