WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa 17 zł brutto.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne – zdecydował rząd. Nowe rozwiązanie obejmie mikrofirmy, dla których sztywna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zbyt duże obciążenie.

czytaj więcej »

Przełom roku, gdy wypłata wynagrodzeń ma miejsce w miesiącu późniejszym, niż miesiąc wykonywania pracy (tzw. wypłata z przesunięciem), to zawsze trudny moment dla osób rozliczających płace. Pojawia się mnóstwo wątpliwości dotyczących minimalnych kwot wynagrodzenia czy stawek podatkowych. W przypadku umów zlecenia dochodzą problemy związane z odprowadzaniem składek, zwłaszcza gdy zleceniobiorcy mają inne tytuły do ubezpieczeń. Sprawdźmy krok po kroku, na co trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę przy naliczaniu płac za grudzień 2019 r., których wypłata nastąpi w styczniu 2020 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie dotyczące terminu naliczenia podatku od składki PPK Pracodawcy. Niektóre interpretacje przepisów podają, że należy potrącić podatek od składki Pracodawcy PPK, stanowiącej przychód dla pracownika w miesiącu następnym. Jeśli mamy wypłatę za listopad w grudniu , to podatek powinniśmy potrącić dopiero w styczniu. Spowoduje to jednak niedopłatę podatku na PIT-11 za 2019 r.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie na początku 2019 roku, dało pracodawcom 12 miesięcy na dostosowanie warunków, w jakich przechowywana jest taka dokumentacja, do nowych zasad, wskazanych w § 8 tego rozporządzenia. Sprawdź, jak postępować w praktyce, by zapewnić odpowiednie warunki przechowywania akt.

czytaj więcej »

Obywatel polski, zamieszkujący na stałe za granicą, nawet jeżeli jest zatrudniony przez polską instytucję mającą siedzibę w kraju, w którym stale mieszka, powinien być zatrudniony na zasadach zagranicznego prawa, zwłaszcza, gdy tamtejsze prawo pracy jest bardziej korzystne dla pracownika niż przepisy polskie. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 listopada 2019 r. sygn. II PK 44/18

czytaj więcej »

Pytanie: Jako gmina zawieramy umowy zlecenia na sprzątanie przystanków z osobami fizycznymi. Zleceniobiorca po wykonaniu zlecenia składa oświadczenie z przepracowanych godzin podpisując się. Czy jest również obowiązek potwierdzania tego oświadczenia przez inne osoby np. przez sołtysa danej miejscowości lub przez pracodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pan Łukasz (osoba powyżej 26. roku życia) wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego w terminie 18.11.2019 r. – 01.12.2019 r. Pracownik jest wynagradzany stałą miesięczną pensją w wysokości 3.280,00 zł brutto ponadto może otrzymać premię uznaniową w wysokości do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, którą przyznaje Dyrektor pionu organizacyjnego. Przez ostatnie 12 miesięcy premia była przyznawana w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 656,00 zł brutto w tym czasie pracownik nie przebywał na zwolnieniach lekarskich. Jak właściwie naliczyć wynagrodzenie za listopad 2019 r. jeżeli do działu płac wpłynął wniosek o przyznanie Panu Łukaszowi premii uznaniowej w wysokości 20%. Czy premię należy naliczyć od wynagrodzenia wskazanego w umowie o pracę czy raczej od wynagrodzenia zasadniczego w listopadzie (wynagrodzenie to będzie pomniejszone o liczbę dni urlopu ojcowskiego w listopadzie), czy składnik jakim jest premia uznaniowa powinien zostać doliczony do podstawy wymiaru zasiłku ojcowskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak właściwie naliczyć wynagrodzenie dla pracownika do 26 roku życia. W listopadzie 2019 r. Pani Katarzyna, która otrzymuje płacę zasadniczą 2.600,00 zł brutto przez 10 dni przebywała na zwolnieniu lekarskim za które pracodawca wypłacił zasiłek chorobowy 80% w wysokości 693,33 zł brutto. Pracownica złożyła pracodawcy oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy. Jak właściwie naliczyć podatek od wypłaconego zasiłku chorobowego? Czy należy zastosować kup i miesięczną ulgę podatkową.

czytaj więcej »

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik poinformował pracodawcę, że wybiera się na planowaną operację w dniu 30.10.2019., w związku z czym naliczono wynagrodzenie do 29.10.2019 r., a 30–31.10.2019 wbito inną nieobecność usprawiedliwioną z kodem 151. Wypłata wynagrodzeń nastąpiła 29.10.2019, a do ZUS w wyznaczonym terminie przekazana została deklaracja wraz z naliczonymi składkami, po czym wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownika z którego wynika, iż przebywał on na zwolnieniu już od 29.10.2019–15.12.2019. Zasiłek za 30-31.10.2019 wypłacony zostanie w listopadzie. Jak właściwie rozliczyć 29.10.2019, wiedząc, że pracownik już dawno przekroczył limit wynagrodzenia chorobowego i obecnie będzie mu wypłacany tylko zasiłek chorobowy oraz wiedząc, że do końca roku będzie przebywał na zasiłku? Czy można rozliczyć 29.10.2019 r. w możliwie najbliższym terminie czyli po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego (prawdopodobnie luty/marzec)?

czytaj więcej »

Pytanie: Realizujemy projekt PROW 2014–2020, w którym wydajemy publikację dotyczącą promocji produktów lokalnych i przyrodniczych naszej gminy. Czy wykonanie zdjęć z organizowanej imprezy i przedstawiających krajobrazy naszej gminy możemy zlecić w formie umowy o dzieło i z jakimi kosztami uzyskania 50% czy 20%?

czytaj więcej »

Podmioty zatrudniające, po zawarciu umów w ramach PPK, powinny rozpocząć obliczanie i dokonanie wpłat za uczestników PPK do wybranej instytucji finansowej. Sprawdźmy, jak właściwie ustalać wynagrodzenia pracowników, wraz z naliczeniem wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel