WYDANIE ONLINE

W ciągu roku zaliczki podatkowe należne od osób, których dochody przekraczają próg podatkowy, będą wyższe. Pozwoli to uniknąć dopłat podatku w rozliczeniach rocznych wspomnianych osób. Sprawdź także inne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie zasadnicze to pensja pracownika wynikająca z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jego wysokość zależy głównie od: kategorii zaszeregowania podwładnego, rodzaju i ilości wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska (sprawowanej funkcji) i posiadanych kwalifikacji, zakresu odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych może być zrekompensowane pracownikowi dwojako: poprzez udzielenie mu czasu wolnego (na jego wniosek lub z inicjatywy pracodawcy), albo przez wypłacenie mu wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem.

czytaj więcej »

wiper-pixel